Fersk skade på sau i Gran

I går reiste spesialhundane heim til Sverige etter ei veke med resultatlaus ulvejakt. I natt vart det funne ferske skader på sau i same område. Rovviltkontakt Jon Petter Bergsrud i Statens naturoppsyn seier til OA at dette er angrep som er gjort i natt.