Fengsel for overgrep mot søsken

En mann fra Gjøvik-distriktet er dømt til fengsel i to år og en måned for seksuelle overgrep mot to søsken som også er hans naboer.

Toten tingrett har også dømt mannen til å betale oppreisning på 75.0000 kroner til jenta og 60.000 kroner til gutten.

Aktor hadde lagt ned påstand om to år og seks måneders fengsel.

Oppreisningen er i samsvar med kravet fra bistandsadvokat Marianne Stein.

Toten tingrett trodde dermed ikke på mannens forklaringer i retten. Han erklærte seg der uten straffeskyld.

Tvilen kom han til gode

Men på ett viktig punkt kom tvilen mannen til gode. Toten tingrett kom nemlig fram til at det ikke kunne bevises at overgrepene mot jenta hadde startet før hun ble ti år gammel.

Dermed ble også strafferammen lavere enn forventet. Dersom mannen hadde blitt dømt for overgrep mot barn under ti år, ville straffereaksjonen kunne blitt mye strengere.

Jenta og gutten er i dag 16 og 20 år gamle, og overgrepene foregikk over flere år.