NRK Meny
Normal

Fem personer tiltalt for slag, spark og trusler mot barna sine

Mandag starter rettssaken på Gjøvik hvor fem personer står tiltalt for mishandling og vold mot egne og andres barn. I alt har ni barn og én voksen status som fornærmet i saken.

Ida Helene Braastad Balke

Ida Helene Braastad Balke er bistandsadvokat for seks av de fornærmede barna. Hun sier at rettssaken er svært omfattende.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Alle de involverte tilhører det norsk-somaliske miljøet på Gjøvik. Tiltalebeslutningen mot de fem personene beskriver vold og mishandling, som spark og slag med ledninger, belter og pinner, kvelertak og trusler. I tillegg er det tatt ut tiltale for noen enkeltstående voldsepisoder som er begått under skjerpende omstendigheter, i følge påtalemyndigheten. De tiltalte er foreldre til ett eller flere av de ni barna og den voksne som er fornærmet i saken.

En av foreldrene skal ha holdt hodet til et av barna under vann, og truet med omskjæring. Det skal også ha vært et tilfelle av seksuell handling med barn under 16 år.

Den yngste av de fornærmede barna er tre år. Det er i følge tiltalen skjerpende at volden har pågått over lang tid, sier aktor Julie Dalsveen.

Julie Dalsveen

Politiadvokat Julie Dalsveen er aktor i rettssaken mot de fem personene som står tiltalt for vold mot egne og andres barn.

Foto: Geir Bernhard Randby / NRK

– Tiltalebeslutningen er tatt ut på gjentatt, grov vold som har pågått i mange år, forklarte hun.

Det er satt av tre uker til rettssaken i Gjøvik tingrett, og aktoratet har innkalt 34 vitner. I tillegg kommer forsvarernes vitner.

– Omfattende og spesiell rettssak

Ida Helene Braastad Balke er bistandsadvokat for seks av de fornærmede barna. Hun sier at rettssaken er svært omfattende.

– Det er mange personer involvert, både private og advokater. I tillegg kommer det tolker, forklarer hun.

– Tiltalen i denne saken er også spesiell, i følge tiltalebeslutningen har det forekommet langvarig vold mot små barn.

Balke mener volden som er beskrevet er så grov at den ikke kan forklares med kulturelle forskjeller i barneoppdragelse.

– Jeg tror nok, ut i fra at jeg har begynt å bli kjent med barna, at det er store kulturelle forskjeller. Men det er vanskelig for meg å skjønne at langvarig vold mot små barn skal være en del av oppdragelsen, sier hun til NRK.

Demonstrerte mot barnevernet

Det norsk-somaliske miljøet på Gjøvik demonstrerte sommeren 2011 i protest mot barnevernet og politiet som samme vår tok 12 barn fra tre norsk-somaliske familier.

Over hundre personer møtte fram med plakater og appeller fordi de mente politiet ikke hadde bevis. De krevde å få barna tilbake.

En av de siktede fedrene kritiserte barnevernet, og sa i en tale at barnevernet har alt for mye makt.

– Mange familier, både her i Gjøvik og andre steder, forteller om truende opplevelser med barnevernet. De har blitt forfulgt av barnevernet etter grunnløse mistanker, sa faren.

– Visste ikke hvorfor barna ble tatt

Det tok 10 måneder fra barna ble tvangshentet av barnevernet før politiet i Vest-Oppland fikk overlevert saken til statsadvokaten.

I følge foreldrene fikk de over en lengre periode ikke klarhet i hvorfor barna ble tatt fra dem eller muligheten til å forberede noen form for forsvar i saken. Barna ble splittet fra hverandre og plassert i ulike beredskapshjem.

Bistandsadvokat Ida Helene Braastad Balke sier at noen av barna nå er tilbakeført til foreldrenes hjem, men at de fleste fortsatt bor et annet sted enn hos foreldrene.

Erkjenner ikke straffskyld

Advokat Jostein Løken er forsvarer for en av de fem voldstiltalte personene, en kvinne. Han sier at hans klient, som er tiltalt for grov vold i nær familierelasjon, ikke erkjenner straffeskyld.

Jostein Løken

Jostein Løken er forsvarer for en av de tiltalte i saken. Han sier at hans klient er tiltalt for grov vold, men at hun ikke erkjenner straffskyld.

Foto: Frode Meskau

– Min klient sier at hun aldri har slått barna sine, og er ikke kjent med at det skal ha vært vold i familien, sier han.

Løken har innkalt 12 vitner, og disse personene har vært i nær kontakt med familien til hans klient gjennom flere år.

– Det er i seg selv spesielt at det innkalles så mange vitner fra forsvarer. Disse vitnene vil kunne si noe om de har sett synlige tegn på at barna i familien har hatt synlige tegn på vold, som blåmerker og lignende, forklarer han.

– Klare bevis på vold


Aktor Julie Dalsveen sier at det i følge tiltalen kan bevises at det har skjedd grov vold i familiene. Hun sier at politiet og påtalemyndigheten kan ikke mene noe om hvorvidt kulturforskjeller kan forklare handlingene.

– Det er det andre intanser som må uttale seg om. Det politiet og påtalemyndigheten kan si er at vold og overgrep mot barn er straffbart i Norge.