Fem regionkontorer kan bli historie: – Trist

LILLEHAMMER (NRK): Ansatte ved Statens vegvesen på Lillehammer reagerer sterkt på forslaget om omorganisering i etaten. I alt kan fem regionkontorer over hele landet bli lagt ned.

Mizanur Rahaman, tillitsvalgt Statens Vegvesen

TAR KAMPEN: Rahaman sier at kontoret er en av Lillehammers viktigste arbeidsplasser. – Kontoret genererer mye aktivitet, både innenfor konsulent-, entreprenør- og hotellbransjen, sier Rahaman.

Foto: Elias Engevik / NRK

– 330 viktige kompetansearbeidsplasser kan bli lagt ned dersom dette blir en realitet, sier tillitsvalgt for Akademikerfobundet ved Statens vegvesen, Mizanur Rahaman.

Han er en av de ansatte ved Statens Vegvesens regionkontor på Lillehammer.

– Det vil være negativt for både byen og regionen. Vi har ansatte som bor i kommunene rundt, både i Øyer, Gausdal, Ringebu og Sør-Fron, forklarer Rahaman.

Rahaman mener det vil få store konsekvenser dersom Lillehammer-kontoret legges ned. Han sier de ansatte vil jobbe for at kontoret skal bestå.

– Vi har derfor lansert ideen om at det nye hovedkontoret i Statens Vegvesen fint kan legges til Lillehammer, forklarer han.

Statens vegvesens regionkontor på Lillehammer

NYE LOKALER: Statens Vegvesens regionkontor i Lillehammer er lokalisert i nye lokaler nord i sentrum. 330 personer arbeider ved kontoret, noe som gjør det til en av de største arbeidsplassene i byen.

Foto: Elias Engevik / NRK

Vil sikre mer vei for pengene

Lillehammer er et av dagens fem regionkontorer som legges ned dersom forslaget vegdirektør Terje Moe Gustavsen la fram for Samferdselsdepartementet i dag blir vedtatt.

Departementet ga 29. oktober 2018 Vegdirektoratet i oppdrag å utrede ny organisering av Statens vegvesen med frist 15. januar.

Dagens fem regioner skal legges ned, ifølge forslaget fra vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Han sier omorganiseringen vil bidra til å gjøre Vegvesenet mer effektivt, og sikre mer vei for pengene.

Terje Moe Gustavsen, veidirektør

NYE PLANER: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen la i dag frem Statens Vegvesens forslag for Samferdselsdepartementet.

Foto: Tore Meek / NPK

Fem regioner blir erstattet av seks divisjoner

I dag er det fem regionsjefer som har det øverste ansvaret for sin region. I framtida kan de bli erstattet av divisjonssjefer som har ansvaret for hele landet. De seks divisjonene som er foreslått er:

  • Trafikant og kjøretøy: Tilsyn og kontroll av trafikant og kjøretøy.
  • Utbygging: Store prosjekter.
  • Veg: Drift, vedlikehold og mindre utbygging.
  • Transport og samfunn: Diverse oppgaver.
  • IT: Oppgaver ikke fastsatt.
  • Fellesfunksjoner: HR, kommunikasjon, regnskap.

Overgangen fra regioner til divisjoner er kjernen i vegdirektørens anbefaling.

– Den nye modellen sikrer en tydeligere styring av virksomheten, og vi vil få større kraft i gjennomføringen av oppgaver generelt, og digitaliseringen spesielt, skriver Gustavsen i en pressemelding.

Reaksjoner fra Senterpartiet

Regionkontorene i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og Lillehammer blir lagt ned dersom forslaget vedtas, og 1650 ansatte mister jobben i Statens vegvesen. Disse vil imidlertid trolig overføres til de nye regionene og fylkene.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har reagert sterkt på forslaget. Han mener omorganiseringa innebærer at makt og myndighet sentraliseres.

– Vi trenger makt også i forvaltningen rundt omkring i landet, som også snakker lokalmiljøet og regionene sin sak. Og hvis det blir slik at alle med maktposisjon sitter i Oslo, så blir de lokale hensynene i Troms, Agder eller Hedmark glemt, sier Vedum.