NRK Meny
Normal

Farida (11): – Hjelp meg hjem til Dokka

OSLO (NRK): Farida nærmest tryglet lagmannsretten om å få komme hjem til Norge da hun vitnet i retten i dag.

- Jeg vil tilbake til Norge

PÅ SKYPE FRA KABUL: Farida (11) avla sitt vitneprov i dag. (Arkivbilde)

Foto: NRK

På et stort lerret i rettssalen kunne dommere, advokater og tilhørere følge med da ungjenta vitna via Skype fra Kabul der hun nå bor. For anledningen var hun kledd i hijab, hun så rett i kamera, og snakket med sterk stemme.

Prøver reglene

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett er en prøvestein for utlendingsmyndighetene. UNE vil se hva som skal til for å kunne trekke tilbake en oppholdstillatelse.

Farida (11) og mora fikk innvilget opphold og bosetting i Norge. Utlendingsnemnda vurderte da at en enslig mor fra Afghanistan trengte beskyttelse.

Foreldrene har forklart at de mistet kontakt under flukten, men at faren sporet dem opp og kom etter til Norge. Da familien igjen ble samlet, mente Utlendingsnemnda at behovet for beskyttelse var borte og trakk oppholdstillatelsen tilbake. Tingretten mente det var gjort saksbehandlingsfeil, og at UNEs vedtak derfor var ugyldig. Men UNE anket dommen. .

Saken har fått mye oppmerksomhet, og blitt et symbol for retur av asylbarn til Afghanistan.

LES: Alt om Farida-saken

Ensom i Kabul

Farida var fem år da hun kom til Norge. På flytende norsk fortalte hun om de 3,5 årene hun bodde på Dokka, om gode minner av venner, skole og aktiviteter. Vennene har hun fortalt at hun fortsatt har kontakt med på Skype og chat.

Støtte til Farida

STØTTER VENNINNEN: Vennene på Dokka har samlet inn penger for å hjelpe familien i Afghanistan.

Foto: Alexander Nordby/montasje / NRK

Hun fortalte retten at i Kabul går hun ikke på skole, og hun har heller ikke venner, eller snakker det lokale språket.

Hun er bare utenfor leiligheten når hun skal til legen eller har et annet nødvendig ærend. Ellers er den ukentlige kontakten med læreren fra Dokka høydepunktet i hverdagen, sa hun til retten.

– Jeg elsket å bo på Dokka, med vennene mine, og var trygg, sier hun.

Farida

Finjus og paragrafer

Vitneprov på skjerm

VITNER PÅ SKJERM: Farida og foreldrene har forklart seg på en dårlig Skype-linje fra Kabul.

Foto: Jorun Vang / NRK

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere om det var riktig lov som ble brukt da oppholdstillatelsen ble trukket tilbake. De skal se om oppholdstillatelsen som først ble gitt, ble gjort på riktig grunnlag, om familien er i fare i Afghanistan og om UNE har gjort feil når de har behandla familiens sak.

Regjeringsadvokaten viser til dom i en tilsvarende sak, der en afghansk familie fikk medhold av tingretten, men der lagmannsretten omgjorde dommen. Saken ble avvist av høyesteretts kjæremålsutvalg og familien fikk ikke komme tilbake.

Advokat Vera Vikki for Faridas familie, mener sakene ikke kan sammenlignes, ettersom grunnlaget for oppholdstillatelsen har vært ulik.

Trygler dommeren

Farida Khurami og moren, Noorya Muhsini.

LANDINGER: Farida og moren ble raskt integrert, forklarte ett av vitnene i retten.

Foto: privat

I retten har det kommet fram at mor og datter ble godt integrert på Dokka, fikk stort nettverk og var aktive i lokalsamfunnet.

Særlig når hun snakker om vennene blir hun ivrig, hun sier hun alltid tenker på dem.

I dag henvendte hun seg rett til dommeren, ba henne tenke på framtida hennes og hjelpe henne hjem til Norge.