NRK Meny
Normal

Får plass i prestisjearkiv

Arkivet etter Anna og Erling Stordahl, mannen bak Ridderrennet, tas opp i Norges dokumentarv som rommer de viktigste arkivene i norsk historie.

Jahn Børe Jahnsen

FORNØYD: Jahn Børe Jahnsen er en av dem som kjenner arkivet best. Han mener det er viktig at samlinga har fått plass i det prestisjefulle dokumentarkivet.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Erling Stordahl brukte store deler av livet sitt på å jobbe for integrering av funksjonshemmede. Han står blant annet bak Ridderrennet og Beitostølen Helsesportsenter.

Nå blir arkivet etter Stordahl og kona Anna tatt opp i Norges dokumentarv, som er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Blant den norske dokumentarvens 91 arkiv er Stordahl-arkivet, som befinner seg på Valdres folkemuseum, helt spesielt.

– Det var to ting som var viktige for at denne samlinga fikk plass på lista. Arkivet gir informasjon om funksjonshemmede, som var en gruppe som tidligere ikke var representert i Norges dokumentarv. Det inneholder også en del blindeskrift, som heller ikke var representert, sier Jan Børe Jahnsen, pensjonert seniorkonservator og arkivar.

Verdifull samling

Blant dokumentene i Norges dokumentarv er adressene og fullmaktene til Riksforsamlingen på Eidsvoll, Grunnloven og Hovedavtalen fra 1935 som regnes som arbeidslivets grunnlov. Også arkiv etter blant annet Camilla Collett, Ivar Aasen og manuskriptet til Ibsens «Et dukkehjem» finnes i samlinga.

I registeret finnes det historiske dokument fra så langt tilbake som år 1000, mens det yngste dokumentet er Minnematerialet etter 22. juli 2011. Leder for den norske komiteen for verdens dokumentarv, Øyvind Ødegaard, mener det omfattende Stordahl-arkivet tilfører samlinga mye.

– Dette representerer for første gang de funksjonshemmedes posisjon i Norge. Det fylles også et hull i Hedmark- og Opplandsregionen, som vi følte var dårlig representert tidligere, sier Ødegaard.

Arkiv

SAMLING: Arkivet inneholder blindeskrift og informasjon om hvordan funksjonshemmede i både Norge og andre land.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Kan profilere sterkere

Lederen for dokumentarkivet sier at Stordahl-arkivet representerer et moderne arkiv som det var få av i registeret tidligere.

– Det er også en fordel for Valdres folkemuseum. Det er en anerkjennelse å bli tatt opp på den eksklusive lista, og dette fører med seg muligheter til å profilere arkivet sterkere, sier Ødegaard.

Jahnsen, som er en av dem som kjenner Stordahl-arkivet best, er fornøyd med hedersbemerkningen.

– Dette er veldig flott. Vi synses det er viktig å ta vare på arkivet. Erling Stordahl var en del av Valdres, selv om han var både nasjonal og internasjonal, sier han.