NRK Meny
Normal

Overlege får krass kritikk etter store Ritalin-doser

En tidligere overlege ved Sykehuset Innlandet får krass kritikk for blant annet å ha skrevet ut altfor store doser Ritalin uten begrunnelse til flere pasienter. Overlegen som jobber i Sykehuset Innlandet har nå fått andre oppgaver å jobbe med i en periode framover.

Ritalin-tabletter

Statens helsetilsyn skal vurdere om den tidligere overlegen mister retten til å skrive ut sentralstimulerende legemidler som Ritalin.

Foto: Creative Commons (Flickr) - Steve Roman

Kritikken kommer fram i en rapport som følger en forhåndsvarsel fra Statens helsetilsyn til overlegen om at han kan miste retten til å skrive ut legemiddel.

Rapporten er unntatt fra offentligheten, men NRK har søkt om innsyn og har fått det med unntak av de taushetsbelagte opplysningene.

Helsetilsynet ved fungerende seksjonsleder Torild Sagen ønsker ikke å uttale seg om saken før den er ferdigbehandlet.

Har bedt om andre oppgaver

Gunn Gotland Bakke

Sykehuset Innlandet ved Gunn Gotland Bakke vil ikke kommentere innholdet i saken.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Sykehuset Innlandet ønsker ikke å kommentere innholdet i saken før det kommer en endelig beslutning, og man vet hva reaksjonen fra helsetilsynet vil bli.

– Det er sånn at han nå har frist fram til 10. oktober med å komme med et svar til helsetilsynet, og så får vi se hva som blir den endelige beslutningen fra dem, sier divisjonsdirektør i divisjon Psykisk helsevern, Gunn Gotland Bakke.

Han jobber nå i Sykehuset Innlandet, og har selv bedt om å få andre oppgaver i en periode framover, ifølge Gotland Bakke.

– Det er av hensyn til både Sykehuset Innlandet og for sin egen del. Det har vi akseptert.

Hun vil ikke nå spekulerer i hvordan Sykehuset Innlandet vil reagere overfor overlegen, hvis han mister retten til å skrive ut medisiner.

Fått kritikk tidligere

Den tidligere overlegen har en sentral rolle i det psykiatriske fagmiljøet i Innlandet.

Overlegen har tidligere fått kritikk for å ha skrevet ut høye doser ADHD-medisin til en elverumsmann som ble dømt til forvaring for blant annet voldtekt av kvinner som var dopet ned. Han skal ha brukt Ritalin foreskrevet av legen til å dope ned kvinnene.

Det var Østlendingen som avslørte at mannen hadde fått foreskrevet flere ganger høyere doser av Ritalin enn anbefalt.

...er det ingen grunn til å gå så høyt opp i doseringen, særlig ettersom pasienten hadde hatt effekt av normale doser.

Sakkyndig i rapport

Fikk dagsdoser på 240 mg

Det ble opprettet en tilsynssak som omfatter overlegens foreskriving av sentralstimulerende medikasjon og benzodiazepiner (et beroligende legemiddel som brukes mot blant annet epilepsi) til fire pasienter.

En av disse pasientene er den overgrepsdømte elverumsmannen. Under rettssaken mot ham kom det fram at han hadde fått utskrevet store mengder Ritalin.

Fylkeslegen i Hedmark, Trond Lutnæs

Fylkeslege i Hedmark, Trond Lutnæs.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Det ligger en anbefaling om dagsdoser på 50–80 mg, mens elverumsmannen fikk utskrevet dagsdoser på 240 mg. Fylkeslegen opprettet i etterkant av rettssaken en tilsynssak mot den tidligere overlegen.

Nå skal altså Statens helsetilsyn vurdere om legen mister retten til å skrive ut sentralstimulerende legemidler.

– Det er jo alvorlig at en lege som har spesialkunnskap på feltet ikke har forholdt seg til de nasjonale faglige retningslinjene som finnes, sier fylkeslegen i Hedmark, Trond Lutnæs.

Den tidligere overlegen jobber nå i Sykehuset Innlandet, og hvis han mister retten til å skrive ut medisiner er det de som må ta stilling hva som skjer med ham, ifølge Lutnæs.

– Det er viktig at man har personer med faglig autoritet og integritet i den type stillinger så dette er en vurdering Sykehuset Innlandet må gjøre, sier Lutnæs til NRK.

– Feil

Statens helsetilsyn har brukt en overlege i psykiatri i Trondheim som sakkyndig i sin rapport. Og har bedt ham gi en vurdering av legemiddelbehandlingen av de fire pasientene. Overlegen er klar i sin kritikk mot den tidligere overlegen i Sykehuset Innlandet.

Dette er ifølge den sakkyndige feil at forskning og erfaringsmateriell anbefaler høyere dosering av rusmiddelbrukere, slik den tidligere overlegen mener.

Den sakkyndige påpeker at pasienter med ADHD og rusmiddelmisbruk ofte etterspør høyere doser, som regel relatert til feilbruk, misbruk og videresalg. Videre står det i rapporten:

«Doseøkning er heller ikke anbefalt som situasjonsbestemt beroligende medisin, og det er mer sannsynlig at pasienten vil få en økning av indre uro, irritabilitet, psykisk ubalanse, aggregasjon og kanskje psykose.»

– Ingen grunn til å øke dosene

Den sakkyndige har vurdert behandlingen av de fire pasientene hver for seg. Han skriver om en av pasientene som i lang tid fikk utskrevet store doser Ritalin: « ... er det ingen grunn til å gå så høyt opp i doseringen, særlig ettersom pasienten hadde hatt effekt av normale doser.»

Han påpeker også at det ikke er gjort serumsmålinger eller andre undersøkelser for å begrunne behovet for store doser.

Han mener også at det ikke samsvarer med de anbefalte gjeldende retningslinjene å skrive ut svært høye doser Ritalin og benzodiazepiner. Den sakkyndige mener at den tidligere overlegen burde ha mistenkt misbruk/feilbruk.

Tilstanden til en av pasientene skal ha blitt betydelig forverret i løpet av årene vedkommende fikk utskrevet store doser Ritalin, Racemisk amfetamin og benzodiazepiner.

Den sakkyndige skriver videre at økning av Ritalin-doseringen ikke er i samsvar med god praksis, og at den tidligere overlegens anbefalinger kunne være skadelig for pasienten.

– Manglende journalføring

Dette gjelder flere av pasientene i rapporten. Det er foreskrevet svært høye doser til en annen pasient, og om det skriver den sakkyndig: «Denne doseringen er ikke i samsvar med notatene som finnes, og det foreligger ingen begrunnelse for bruk av så høye doser.»

Den sakkyndige kritiserer flere ganger overlegens manglende journalføring: «Det er svært vanskelig å få oversikt over behandling grunnet manglende journalføring.». I et av tilfellene er det ikke skrevet noen journalnotater etter 2009, sjøl om overlegen behandlet pasienten i 2012.

Flere av pasientene er rusmisbrukere og en av dem har fått foreskrevet doser langt over det anbefalte. Den tidligere overlegen har heller ikke gjort notater fra eventuelle konsultasjoner med pasienten.

Skal behandle saken

Helsetilsynet skal nå vurdere om den tidligere overlegens utskriving av medisiner har vært forsvarlig og om journalføringen har vårt i tråd med journalføringsplikten i helsepersonelloven.

Han kan miste retten til å skrive ut medisin. Han har tre uker på å uttale seg om saken.

NRK Hedmark og Oppland har ikke lyktes å få en kommentar fra den tidligere overlegen, men han har tidligere sagt at han ikke vil kommentere saken før den er ferdigbehandlet av helsetilsynet.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Ordfører tar ikke gjenvalg

    Ordfører i Kongsvinger, Sjur Strand tar ikke gjenvalg. Strand sier til Glåmdalen at han alt før valget i 2015 hadde bestemt seg for at han bare skulle sitte som ordfører en 4- års periode.

    Sjur Strand
    Foto: Knut Røsrud / NRK
  • Problemer for mange strømkunder

    Alle som var uten strøm i Søndre og Nordre Land har fått den tilbake, melder OA. Men nå er over 600 kunder strømløse i Hedmark. Det gjelder Eidsivas kunder i Ringsaker, Løten Våler og Stor-Elvdal. I Gjøvik er flere også strømløse.