NRK Meny
Normal

Får kritikk etter leirskolebrann

I mars ble Høgeset leirskole i Vang i Valdres totalskadd i en voldsom brann. Kommunen får kraftig kritikk for ikke å ha ført branntilsyn ved skolen.

Leirskolebrann i Valdres

INFERNO: Høgeset leirskole i Vang var full av elever og lærere da brannen startet om kvelden den 17. mars i år. Ingen ble alvorlig skadet.

Foto: Hallgrim Rogn / NRK

Det var i mars i år at det brøt ut brann på leirskolen. Brannen startet sent om kvelden og det bodde 100 elever og lærere fra Danmark på skolen da brannen startet.

I en tilsynsrapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, får Vang kommune kritikk. Som overnattingssted var leirskolen definert som et "særskilt brannobjekt" med krav om årlige tilsyn fra brannvesenet. Kommunen fulgte likevel ikke opp med tilsyn.

– Dette kan vanskelig karakteriseres som noe annet enn en alvorlig systemsvikt, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Før direktoratet opprettet tilsynssak, gjorde brannvernforeninga sin egen undersøkelse av brannen. De avdekket da manglende tilsyn, at det ikke fantes automatisk sprinkleranlegg i bygget, og at det automatiske brannvarslingsanlegget ikke var koblet til brannvesenet eller en døgnbemannet sentral.

– Burde stengt skolen

Dagfinn Kalheim, Administrerende direktør i Norsk brannvernforening

KRITISK: Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening mener både kommune og brannvesen sviktet i forkant av leirskolebrannen.

Foto: Terje Heiestad

Helt siden 2012 og frem til brannen hadde eieren av bygget fått varsel om tilsyn uten å reagere, ifølge brannvernforeninga. Sist gang det ble ført branntilsyn ved skolen var i 2009.

Kalheim sier det er kommunen og brannsjefen som har ansvar for at tilsyn blir gjennomført. De burde lagt ned forbud mot bruk av bygget, slik de har mulighet til, mener Kalheim.

– Her har kommunen latt det skure å gå, og brannvesenet har ikke vært flinke til å følge opp når eier svikter. Brannvesenet skal være vår sikring mot useriøse eiere, sier Kalheim.

Han mener det er flaks at ikke liv gikk tapt.

– Her kan kommune og eier prise seg lykkelige over at utfallet ikke ble verre enn at bygningen brant ned, sier Kalheim.

Kommunen får også kritikk for ikke å ha et godt nok system for dokumentasjon og organisering av brannberedskapen.

Det brannforebyggende arbeidet, inkludert tilsyn, utføres av Valdres brannforebyggende avdeling, som er et interkommunalt samarbeid. Myndighetsutøvelsen og brannberedskapen ivaretas av brann- og redningsvesenet i Vang.

Kalheim mener dette er en uheldig arbeids- og ansvarsfordeling, og tar til orde for at oppgavene bør samles.

– Forbedrer rutinene

– Dette er, som det blir sagt, ikke tilfredsstillende, sier ordfører i Vang, Vidar Eltun.

Han påpeker at DSB ikke fant grunn til å kritisere den innsatsen som ble lagt ned på brannstedet, men er klar på at rutinene er forbedret siden brannen i vinter.

– 10. april i år ba rådmannen om skriftlig redegjørelse av rutiner i Valdres brannforebyggende forening. Bakgrunnen er at kommunen så at kommunikasjonen ikke hadde vært god nok. Dette vil fungere som kontrollmekanisme fram til nye rutine foreligger, sier Eltun.

Han understreker at han som ordfører må kunne stole på rutiner skal fungere og at det derfor er tatt tak i rutinene for tilsyn. Utover dette viser han til Valdres brannforebyggende avdeling.

Valdres har satt i gang arbeid for å etablere ett felles brann-, rednings- og feiervesen.

Leirskolebrann i Valdres

TOTALSKADD: Brannen spredte seg raskt, og var eksplosiv med stor varmeutvikling.

Flere saker fra Hedmark og Oppland

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

 • Samlet inn 700.000 til ulverettsak

  Verdens Naturfond og Utmarkskommunenes sammenslutning har samlet inn 700.000 kroner til ulverettssaken som starter i neste uke.
  Det skriver Nationen. WWF har saksøkt miljø- departementet fordi de mener den norske ulveforvaltningen truer bestanden.

 • Innbrudd i verksted

  Det har vært innbrudd i et verksted ved Skjefstadfossen i Elverum i natt. En del verktøy er stjålet.

 • Tok penger fra dement

  En kvinne er siktet for å ha tappet sparekontoen til et familiemedlem for over 500.000 kroner. Samboeren hennes var oppnevnt som verge for familiemedlemmet, men hun tok over styringen av økonomien og fikk ut alle pengene. Hun har erkjent forholdet.