Får ikke lov å flytte kirkeorgel

Riksantikvaren sier til nei til flytting av orgelet i Ål kirke i Gran, og det fører til sterke reaksjoner.

Kirkeorgel
Foto: Rømteland, Odd / Odd Rømteland/NRK

Organist og menighetsråd ønsker å flytte orgelet til et annet sted i kirken og bytte ut innmaten for å få bedre lyd, men Riksantikvaren mener orgelet er et kulturminne som ikke bør flyttes, melder avisa Hadeland.

Ustemt og ustabilt orgel

Organist Anne Toril Lindstad sier at dette er en håpløs avgjørelse og at orgelet er både ustemt og ustabilt.

– Vi har vedtatt å kjøpe inn piano for å ha et reserveinstrument. Det er flere av dem som som spiller i kirken som velger å spille på noe annet enn orgelet, fordi det er så dårlig, sier Lindstad.

– Orgelet står i et kott

– Vi har et sterkt ønske om å flytte orgelet for å få lyden bedre ut. I dag står det inne i et kott, og lyden når dårlig ut, sier kirkeverge Jon Skeie.

– Flytting vil endre helheten

Men Riksantikvaren mener at "det ikke er ønskelig å fragmentere instrumentet ved å kombinere nybygg med gjenbruk av eldre fasade og deler av eldre pipeverk. Det er heller ikke ønskelig å endre det verdifulle kirkeinteriørets helhet ved å flytte orgelfasaden fram på galleriet".

Bringer inn biskopen

Tirsdag skal menighetsrådet behandle saken og kommer trolig til å anke saken videre til det kirkelige fellesrådet og biskopen.