NRK Meny
Normal

Sparkede lærere får ikke jobben tilbake

De to byggfaglærerne på Elverum videregående skole som gikk til rettssak mot fylkeskommunen får ikke jobbene sine tilbake. Det har Eidsivating lagmannsrett bestemt.

Elverum videregående skole

Byggfaglærerne jobbet på Elverum videregående skole, da de ble anmeldt for underslag.

Foto: Linda Vespestad

Skolen valgte å sparke de to lærerne med bakgrunn i tillitsbrudd og illojalitet, men lærerne gikk rettens vei for å få jobbene tilbake. I dag tapte de saken i Eidsivating lagmannsrett. Noe fylkeskommunen er fornøyd med.

– Jeg er glad for at fylkeskommunen har fått full medhold i to rettsinstanser, samtidig er det en sak jeg gjerne skulle vært foruten. Vi er fornøyd retten har kommet til at fylkeskommunen hadde et klart grunnlag for å avskjedige de to lærerne og at saken nå har kommet til en avslutning, fylkesråd Aasa Gjestvang.

Ønsket jobben tilbake

Saken ved Elverum Videregående skole startet i 2010. En varsler meldte fra til Hedmark fylkeskommune om at lærere ved byggfag underslo materialer kjøpt inn til skoleformål, for å bruke det privat.

To lærere, en far og en sønn, fikk sparken. De ble tiltalt, og måtte møte i retten tiltalt for underslag.

Sønnen ble dømt i tingretten, men i desember 2012 ble det klart at begge vant fram med anken i lagmannsretten, sjøl om retten var i tvil. De ble dermed frifunnet, og ønsket dermed jobbene sine tilbake.

Et ønske fylkeskommunen ikke var villig til å oppfylle, dermed endte saken i retten igjen. I tingretten tapte lærerne, og ble dømt til å betale saksomkostninger på 500 000 kroner. Saken ble anket til lagmannsretten.

Må betale saksomkostninger

I dag ble det klart at Eidsivating lagmannsrett har gitt fylkeskommunen medhold, og konkluderer med at lærerne har begått illojale disposisjoner og tillitsbrudd mot sin arbeidsgiver.

– Det fremkommer i dommen fra lagmannsretten at det ikke er grunn til å kritisere fylkeskommunens saksbehandling i saken, noe jeg er tilfreds med, sier Gjestvang.

Lærerne må også dekke 1 million kroner av fylkeskommunens saksomkostninger for tingrett og lagmannsrett. De to lærerne er skuffet over dommen fra lagmannsretten, og spesielt siden dommen ble vedtatt med tre mot to dommere.

– Det er ekstra bittert når det er tre mot to som har stemt. Det skulle vært en til som tippet over i riktig retning, sier LO-advokat Sigurd-Øyvind Kambestad til ostlendingen.no.

Det er ikke bestemt om dommen ankes.

Gått igjennom rutiner

Gjestvang sier de etter saken ble kjent har gått igjennom rutinene ved de videregående skolene for å unngå at de havner i en lignende situasjon igjen.

– Vi har gått igjennom alle rutiner nøye, og da spesielt elevarbeid som har vært fokus i denne saken.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND