Får ikke felle nærgående ulv i Trysil

Miljødirektoratet mener ulvetispa som har oppholdt seg i nærheten av bebyggelse i Søre Osen i Trysil, ikke utviser unormal oppførsel. De avslår derfor søknaden om fellingstillatelse.

Ulv bæres ut fra helikopter

ULVEMERKING: Den første ulven som ble radiomerket var alfahannen i Slettåsflokken. Merkingen ble gjort for å finne ut hvor nærgående ulven var.

Foto: Per Magnussen / NRK

– Jeg er veldig skuffet. For oss er dette viktig. Det handler om hverdagen til folk og deres følelse av trygghet og sikkerhet, sier ordfører i Trysil Erik Sletten (Sp).

Kommunen søkte om å få felle ulvetipsa som ble observert av flere i Søre Osen i januar og februar.

Ulvetispa tilhører Slettåsreviret som ble merket med GPS-halsbånd i januar, for å finne ut hvor nærgående ulvene er.

Direktoratet sier de særlig har sett på om ulven viser normal skyhet overfor mennesker, og har kommet frem til at det ikke er noe unormalt med ulvens oppførsel.

Fant slakteavfall i nærheten

Erik Sletten

SKUFFET: Ordfører i Trysil, Erik Sletten, vurderer å klage på avgjørelsen.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Statens Naturoppsyn gjorde to forsøke på å skremme vekk ulvetispa. De sporet ulven og fant slakteavfall i nærheten av gården. Det blir brukt som en begrunnelse for avslaget.

– Å besøke et område med slakteavfall må anses som normal atferd, særlig når det gjelder unge og uerfarne ulver. Vi valgte likevel å skremme ulven, ettersom beboere opplevde situasjonen som ubehagelig, og for å unngå et potensial for tilvenning til mennesker, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Slakteavfallet ble fjernet og etter andre skremmeforsøk beveget ulven seg flere kilometer vekk fra gården.

Ordføreren sier folk fortsatt føler utrygghet ved å bo i nærheten av en ulveflokk, og vurderer å klage på avgjørelsen.

– Folks trivsel, trygghet og livskvalitet er ikke vektlagt, selv om det var på bakgrunn av det vi søkte om fellingstillatelse.

Tok trolig en hund

Det er sannsynlig at ulvetispa tok livet av en hund som ble sluppet i området 2. februar. Hunden var av rasen chihuahua og forsvant etter en luftetur.

Funn fra Statens Naturoppsyn og GPS-data, tyder på at hunden ble tatt av ulvetispa.

Det gir likevel ikke grunnlag for felling.

– Det er alltid beklagelig når ulv dreper hunder. Felling av ulv anses imidlertid å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund sier Hambro.

Også i Eidskog og i Aurskog-Høland ble det søkt om fellingstillatelser etter at ulver drepte hunder i nærheten av hus. Direktoratet avslo også disse søknadene.

Frarådes å slippe hundene

Direktoratet mener det er mulig å forebygge nye angrep på hunder.

De råder folk som bor i områder med etablerte ulverevir til kun å slippe hundene løs innenfor inngjerdet område. Jegere som jakter med hund i ulverevir anbefales å ha hunden i bånd.

Et flertall på Stortinget krever at regjeringen ser på lover og forskrifter på nytt, med mål om å åpne for lisensfelling av flere ulver.

Statsråd Vidar Helgesen har lovet et svar innen 10. mars.