Normal

Får ikke bygge fordi de bor på bygda

Ekteparet i Søndre Land ville bygge carport til traktoren sin, men ble overrasket da det viste seg at de nye og forenklede byggereglene ikke gjelder for dem.

Henning og Karin Ruvlang

STÅR UTE: Her skulle det vært en carport, men traktoren må stå ute enn så lenge.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– I et byggefelt kan du bygge inntil 50 kvadratmeter, men når du bor for deg sjøl ute i skauen må du søke og det syns jeg er pussig.

Traktoren står nedsnødd på tunet utenfor huset til Henning og Karin Rudlang i Ligarda på vestsida av Randsfjorden i Søndre Land.

Paret trodde de kunne bygge en carport til traktoren uten nabovarsler og byggesøknad.

– Burde vært omvendt

Regelendringa åpner for at du kan bygge en garasje, bod eller et annet småbygg på inntil 50 kvadratmeter, kun en meter fra nabotomta, uten å søke eller varsle naboene.

Tanken var at det skulle bli lettere å sette opp småbygg og at det skulle frigjøre ressurser i kommunene.

– Helt ærlig syns jeg det burde være omvendt. Bor man i et byggefelt der man har nære grenser til naboer da bør man søke og ha varslingsplikt. Bor du i områder som dette så syns jeg at det er her en slik lov bør gjelde, ikke det motsatte, sier Henning Rudlang.

Henning Ruvlang og Karin Ruvlang

FOR SPREDT: Henning og Karin Rudlang kan ikke annet enn å smile litt av regel-forskjellen på byggesaker.

Foto: Sigrid Havig Berge

– Mer areal å ta av

Men de nye reglene gjaldt visst ikke dem.

Regelendringa gjelder bare i regulerte områder, som tettbygde strøk og byer. Så ekteparet som bor langt unna naboer, de må varsle naboene og søke kommunen.

Johan Slåttsveen er byggesaksbehandler i Søndre Land kommune. Han har forståelse for at folk reagerer på at regelendringa gir annet utslag i mer grisgrendte strøk.

– Sunn fornuft vil tilsi at de som bor spredt har mer areal å ta av og ikke naboer som ser inn på eiendommen og de skjønner ikke hvorfor det skal gjøre noen forskjell.

Johan Slåttsveen

ØNSKER LØSNING: Byggesaksbehandler i Søndre Land kommune, Johan Slåttsveen, skjønner at mange er oppgitt over regelverket.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Sanner åpner for løsning

Dersom du bor på et sted som er definert som landbruks-, natur- eller friluftsområde, må du søke om dispensasjon fra kommuneplanen om du vil bygge.

En dispensasjonssøknad krever høring hos regionale myndigheter, altså både fylkeskommune og fylkesmann.

– Jeg ønsker at vi kommer til en mer rimelig løsning og merker eiendommer som er i bruk og som er brukt som bolig i mange år. De bør kunne følge samme regler som i tettbygde strøk, sier Johan Slåttsveen.

Og det kan se ut som om sentrale myndigheter mener det er åpning for det.

– Jeg mener det er viktig at kommunene legger til rette for innbyggerne slik at de kan sette opp enklere tiltak når det ikke er til belastning for andre. Når regjeringen forenkler, er det viktig at kommunene følger opp, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Jan Tore Sanner

ÅPNING: Kommunal- og moderinseringsminister Jan Tore Sanner sier det bør legges til rette for like regler mellom grisgrendte strøk og boligfelt så sant det ikke går utover noen.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix