NRK Meny
Normal

Han ble ofret til gudene

Bonde Halvor Stenberg fant tilfeldigvis det som betegnes som en arkeologisk sensasjon. En hodeskalle fra en ung mann som ble ofret i bronsealderen.

Hodeskallefunn

Det var en ren tilfeldighet at hodeskallen ble funnet. Fylkesarkeolog Kjetil Skare og bonde Halvor Stenberg synes funnet er spennende.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Det var en ren tilfeldighet som gjorde at hodeskallen, som er hele 2900 år gammel, ble funnet.

Bonde Halvor Stenberg holdt på med grøfting hjemme på gården Skytra i Stange, da hodeskallen bokstavelig talt falt ned foran føttene hans.

– Far kjørte gravemaskinen og jeg gikk nede i grøfta. Plutselig falt det en liten ball ned fra graverskuffa, og den ble liggende rett foran beina på meg, forklarer han.

Denne mannen var litt yngre enn 20 år da han døde, og han ble trolig ofret til gudene i ei myr på Hedmarken.

Fylkesarkeolog Kjetil Skare

Stenberg plukket opp «ballen», og han merket seg at det falt av skall fra den.

– Jeg begynte å lure på hva dette var for noe, sier Stenberg.

Bonde Halvor Stenberg fant tilfeldigvis det som betegnes som en arkeologisk sensasjon. En hodeskalle fra en ung mann som ble ofret i bronsealderen.

Se video av funnet her.

Det eldste funnet i Norge

Det ble fort klart at det var en hodeskalle Stenberg hadde funnet. Og det er ikke hvilken som helst hodeskalle heller. Funnet er unikt i norsk sammenheng.

Nå har hodeskallen blitt overlatt til fylkesarkeolog Kjetil Skare..

– Nederst i kjøleskapet her, har vi en plastboks. Og oppi der ligger hodeskallen, forklarer han.

Hodeskallen er pakket inn i syrefritt silkepapirer, slik at den ikke skal bli skadet.

Hodeskallen har tilhørt en mann som ble ofret i myra. På Skytra, hvor det i dag er frodig åker, var det nemlig myr for 2900 år siden.

– Mannen var litt yngre enn 20 år da han døde, og han ble trolig ofret til gudene i ei myr på Hedmarken, forklarer fylkesarkeolog Kjetil Skare.

Dette funnet finnes det ikke maken til her til lands.

– Det vil si at det er fra bronsealderen, og det er helt unikt. Det er det første myrskjelettet fra bronsealderen som er funnet i Norge.

hodeskalle3

For 2900 år siden, da mannen levde, var det myr der det i dag er åker på Skytra i Stange.

Foto: Torunn Myhre / NRK

– Myrskjeletter er spesielt for Hedmark

Funnet er ikke bare det eneste myrskjelettet fra bronsealderen, men også ett av svært få slike funn i Norge. Bare 17 slike funn er registrert, og de fleste er fra Hedmarken.

– Det er helt spesielt for Hedmark at vi har disse skjelettene fra førromersk jernalder, som er like før år null, i tillegg til dette helt spesielle funnet fra bronsealderen, forklarer fylkesarkeologen.

Funn av godt bevarte myrlik i Danmark forteller mye om de religiøse ritualene som har foregått i forbindelse med menneskeofring på denne tida. I Norge er det forsket lite på de få funnene som er gjort.

– Det må jo ha vært en eller annen form for ritual, en ganske alvorlig seanse, mener Skare.

Vi venter i spenning på at vi skal få inn flere funn. For vi tror det vil bli gjort flere.

Fylkesarkeolog Kjetil Skare

Arkeologer har funnet mange gjenstander fra dagliglivet fra denne perioden, men man vet mindre om de religiøse ritualene. Skare tror noe av grunnen til at de begynte å ofre mennesker den gang, var at klimaet endret seg. Det var allerede vanlig å ofre smykker, våpen og fine gjenstander. På denne tiden ble det våtere og kaldere – og folk hadde det vanskeligere.

– Dette materialet helt unikt til å kunne si noe om det. Her er det nesten bare fantasien og moderne teknologi som setter grenser.

hodeskallefunn3

Det var bonde Halvor Stenberg som fant hodeskallen under grøfting på gården Skytra. – Det falt en liten ball ned fra graverskuffa, forteller han.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Vil gjøre utgravninger

Også i 2013 ble det gjort funn under grøfting i Stange. Sent på høsten ble det gravd nye dreneringsgrøfter på Østby i Romedal, og da dukket det opp et lårbein.

Undersøkelser viste at beinet kommer fra en kvinne, som var i midten av tjueåra da hun døde. Beinet er 2250 år gammelt.

Skare vil nå søke til riksantikvaren om midler til en utgravning på Hedmarken.

– Det er først nå vi vet at det er så gammelt at det er av arkeologisk interesse, så nå vil vi gjerne gjøre utgravninger, forteller han.

En liknende utgravning i Tune i Østfold for et par år siden ga ikke de resultatene man håpet på. Men på Hedmarken tror fylkesarkeologen at det vil dukke opp rester fra flere myrlik.

– Vi venter i spenning på at vi skal få inn flere funn. For vi tror det vil bli gjort flere, sier Skare.

Hodeskalle2

Slik ser deler av hodeskallen som ble funnet på Skytra i Stange ut. Funnet er unikt i norsk sammenheng.

Foto: Torunn Myhre / NRK