Familiens advokat: – Slikt skal bare ikke skje

Erika (14) tok livet sitt da hun var innlagt på psykiatrisk avdeling. Advokat mener det selvmordsforebyggende arbeidet ved avdelingen ikke var bra nok.

Erika Granerud

BLE BARE 14 ÅR: Erika Granerud fra Lena på Østre Toten avsluttet livet sitt ved Sanderud psykiatriske sykehus.

Foto: privat

- Vanvittige selvmordstall – Vi arbeider nå for at familien skal få en erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning, sier Mari Grefslie.

Hun representerer familien til 14 år gamle Erika, som avsluttet livet sitt da hun var innlagt på psykiatrisk avdeling ved Sanderud psykiatriske sykehus ved Hamar.

Grefslie har erfaring med flere selvmordssaker. Hun mener Erikas sak er spesiell fordi hun var så ung. Hun mener også at det er klart dokumentert at det var en fare for at Erika kunne ta livet sitt, og at sykehuset dermed har brutt flere punkter i de nasjonale retningslinjene for å unngå selvmord i psykiatrien.

Advokat Mari Grefslie

HJELPER FAMILIEN: Advokat Mari Grefslie.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Alle skal være trygge

Divisjonsdirektør for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, Gunn Gotland Bakke, sier selvmord ikke skal skje ved Sykehuset og beklager det som skjedde med Erika.

– Divisjonen har etablert et eget team som vil granske alle sider av dødsfallet for å se hva som kunne vært gjort for å hindre det.

Hun sier de også at de vil bruke analysen fra Statens helsetilsyn til samme formål.

– De går nå gjennom saken, og vi avventer arbeidet de gjør, sier Gotland Bakke.

Gunn Gotland Bakke

AVVENTER HELSETILSYNET: Divisjonsdirektør for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet, Gunn Gotland Bakke.

Foto: NRK

Det at et barn tar sitt eget liv inne på en psykiatrisk institusjon, skjer svært sjelden. Det har aldri tidligere skjedd ved akuttavdelingen for ungdom på Sanderud.

Helsetilsynet ser svært alvorlig på saken, og gjennomførte et tilsyn på Sanderud kort tid etter at Erika døde.

– Vi skal legge en plan for det videre arbeidet ut fra den informasjonen vi har, sier barne- og ungdomspsykiater Rikard Nygård i Helsetilsynet.

Vil vite hvorfor det skjedde

Patrick Granerud er far til Erika. Han mener det må ha vært en svikt i systemet til sykehuset.

– Det gjør meg sint, og det blir en belastning i sorgen over å ha mistet datteren vår, sier han.

Erikas far mener ansvarsforholdet må avklares og har forventninger til at Helsetilsynet vil kunne få fram hvorfor dødsfallet kunne skje.

– Når dette hender inne på en lukket avdeling er det noen som ikke har gjort jobben sin, mener faren.

Mor Tone Granerud, sier de senket skuldrene da dattera ble innlagt på lukket avdeling. I dag er det som skjedde bare veldig vondt.

– Hadde vi fått gjort det opp igjen, hadde hun ikke havnet der. Da hadde vi kjempet på en annen måte, sier hun.