Færre ulykker i Hedmark og Oppland

Antallet alvorlige trafikkulykker går ned både i Hedmark og Oppland. Nedgangen i Hedmark er størst på hele Østlandet.

E6 langs Mjøsa

Antallet ulykker har gått kraftig ned.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det viser den årlige ulykkesrapporten fra Statens Vegvesen.

Ned 43 prosent

Fra 2007 til 2013 er antallet drepte i Hedmarkstrafikken redusert med 70 prosent. I 2007 døde 27 personer i Hedmarkstrafikken. I fjor var dette redusert til sju personer.

Også alvorlige ulykker går ned. I 2007 ble 61 personer hardt skadet, i fjor 35. Det er en reduksjon på 43 prosent.

– Det er ingen andre fylker på Østlandet som har en tilsvarende nedgang, sier Magnus Larsson som leder den regionale ulykkesgruppa. Han mener at dette viser at målrettet trafikksikkerhetsinnsats gir resultater.

Midtrekkverk

Han understreker likevel at tallene er relativt små, og at det er naturlige variasjoner. Likevel peker han på flere årsaker.

Dødsulyklker Hedmark

Kartet viser hvor ulykker har skjedd i Hedmark.

Foto: Statens vegvesen

– Vi ser at det er langt færre alvorlige trafikkulykkene på veger der det er midtrekkverk og hvor sideterrenget er utbedret. Våre analyser viser også at risikoen er mye lavere i nyere biler siden de har bedre kollisjonsegenskaper og antiskrenssystemer, sier Larsson.

Årsakene til ulykker er de samme som tidligere. For høy fart etter forholdene på stedet går igjen som en medvirkende årsak til ulykkene, likeså rus og trøtthet. Manglende skille av gående og kjørende i byer og tettsteder er også en årsak til at det skjer alvorlige trafikkulykker.

Ned i Oppland

Også i Oppland er utviklinga positiv. Her er antallet døde i trafikken redusert med 64 prosent i perioden, fra 28 til 10 drepte i fjor. Antallet hardt skadede er i samme periode redusert med 34 prosent.

Det betyr at Oppland er fylket med størst nedgang, etter Hedmark.