Færre rovdyrskader i Oppland

Det har bare meldt inn 188 tilfeller av rovviltskadde beitedyr pr 20. juli i år i Oppland. Det melder fylkesmannen i Oppland på sin nettside. Ikke siden 2003 har det vært registrert så få skader første del av beitesesongen. I Oppland er det meldt om færre ulve-og ørneskader, men noen flere skader hvor bjørn står bak.