Færre kan bevise rovdyrtap

Stadig færre kan bevise at sauer som forsvinner i beitesesongen faktisk er tatt av rovdyr.

I år krever 309 dyreeiere i Hedmark erstatning for 7557 sauer tatt av rovdyr, hovedsakelig ulv og bjørn, men det er bare funnet 522 kadavre.

Det betyr at beviste rovdyrskader utgjør bare 6 prosent av dyrene det søkes erstatning for.

Dette bekymrer Håkon Berg Sundet hos fylkesmannen i Hedmark. Han sier rettssikkerheten til sauebøndene øker hvis dokumentasjonen blir bedre,