Halvering av trafikkdrepte sammenlignet med samme tid ifjor

Hittil i år har 12 personer omkommet på norske veier. Det er omtrent halvparten så mange som på samme tid i fjor.

Forurensing i rush-trafikken
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det til tross for at trafikken øker på veiene. Flere fylker har så langt i år ingen drepte eller skadde i trafikken. I fjor omkom 23 personer i januar og februar.

– Målet er ingen drepte

– Færre ulykker er gode nyheter. Samtidig som en omkommen er en for mye. Vår nasjonale målsetting er ingen drepte og ingen hardt skadde i trafikken, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Marianne Mittet Solbraa, distriktsleder Trygg Trafikk Hedmark
Foto: Halvor Mykleby / NRK

Marianne Mittet Solbraa har jobbet i tre og et halvt år som distriktsleder for Trygg Trafikk Hedmark. Hun står og ser utover E6 ved Olrud i Hamar. Trafikken går som normalt. Noen kilometer nord for Olrud var det for få år siden fire dødsulykker i løpet av ett år.

– Det har aldri skjedd at vi er på den tredje måneden i året uten at noen er drept i trafikken i Hedmark og Oppland. Det er gledelig, sier Mittet Solbraa.

Før døde mange hundre

På 1970-tallet ble mellom 400 og 500 drept i trafikken hvert år. De tallene har gradvis gått nedover og i fjor var tallet 149.

Ingen dødsulykker i Hedmark og Oppland så langt i år.

De siste årene har bilene blitt bedre, veiene er bedre, midtdelere er kommet på flere vegstrekninger og det er mange kampanjer rettet mot fart og bilbeltebruk.

– Det er vanskelig å si hva som har gjort utslaget på nedgangen, men det er nok summen av alle tiltakene som er satt i gang. For Hedmarks del tror jeg utbyggingen av E6 har hatt mye å si for nedgangen, sier Rolf Sevendal, sjefsingeniør ved Statens vegvesen.

Tror på ulykker

Det er svært sjelden at et fylke kan rapportere om ett år uten drepte i trafikken, men det forekommer. Troms klarte det i fjor og Finnmark året før.

Men at Hedmark eller Oppland kan få et år uten at noen dør i trafikken, har Sevendal liten tro på.

Rolf Sevendal, sjefsingeniør ved Statens vegvesen
Foto: Halvor Mykleby / NRK

– Jeg har dessverre ikke tro på at vi kommer gjennom dette året uten ulykker Innlandet. All erfaring tilsier at det kommer til å skje ulykker i år også, men det er gledelig hvis tallet blir mindre med årene, sier Sevendal.