NRK Meny
Normal

Antallet trafikkdrepte i Hedmark og Oppland går ned

Ferske tall fra Statens vegvesen viser at antall drepte i trafikken på innlandet i 2012 har sunket sammenlignet med tallene fra 2011. I fjor døde 30 mennesker i trafikken, mot 22 i år.

Trafikkulykke

Færre dør i trafikken i Hedmark og Oppland. Statens vegvesen håper at tallene vil fortsette å synke.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Ifølge Kjell Seim, som leder trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen region øst, er det en solid og riktig utbygging som er årsaken til nedgangen.

Hjelper med midtrekkverk

Særlig fornøyd er han med alt midtrekkverket de har fått på plass.

– Først og fremst mener vi det er satsingen på midtrekkverk på de største vegene som er årsaken til nedgangen, og også rumlefelt i midten av vegen som gjør at man reagerer hvis man begynner å komme over i motgående kjørefelt.

Nå håper Seim på god og omfattende videre utbygging i 2013. Blant annet skal store deler av riksveg 4 over Hadeland og E6 i Gudbrandsdalen få en overhaling.

Tallene kan gå ytterligere ned

Seim tror det er mulig å få til ytterligere nedgang i dødstallene neste år.

– Vi er optimister fordi vi har så store prosjekter på gang, spesielt når dette med å bygge midtrekkverk på E6 og riksveg 4 startes opp. Jeg tror dette hele tiden vil være med å bidra til at vi får vekk de verste møteulykkene, i hvert fall.

Men én nevneverdig utfordring som møter Seim og hans kolleger, er at det ikke er noen spesiell farestrekning eller særskilte områder som stikker seg veldig ut.

Bare i gudbrandsdalsdistriktet har samtlige dødsulykker funnet sted på samme strekning, nemlig på E6 mellom mjøsbrua og Lillehammer.

Midtrekkverk

Midtrekkverk er en av årsakene til at færre dør i trafikken, tror Statens vegvesen.

Foto: Aslak Ballari / NRK

Ulykkene er spredt

I de tre øvrige distriktene Vegvesenet opererer med på Innlandet (Glåmdalen, Hedmarken, Østerdalen, og Vestoppland) inntreffer ulykkene mange forskjellige steder.

Spredningen av ulykkessteder gjør jobben litt vanskeligere, mener Seim.

– Det er verre å ta tak i de områdene hvor ulykkene er mer spredte, for der kan det være alt mulig som er årsak til dødsfallene. Men vi ser en del strekninger der det er mye trafikk og en del møteulykker og hvor det ennå ikke har kommet på plass midtrekkverk, og de strekningene skal vi ta.

– Små marginer

Leder for Trygg Trafikks arbeid i Oppland, Ivar Ringen, mener det blir feil å bare se på antallet drepte i trafikken.

Han ønsker at også de som blir hardt skadd i trafikkulykker blir husket på.

– Det er faktisk slik at det er små marginer mellom det å bli drept og det å bli hardt skadd i trafikken. Vi vet av statistikken at 25 prosent av dem som blir hardt skadde i trafikkulykker får varige men resten av livet. Det er viktig å ta hensyn til i og med at det er et frafall av god energi til samfunnet vårt.

Men også om vi regner med dem som blir hardt skadde i trafikken, viser tallene for Oppland en positiv utvikling fra fjoråret, understreker Ringen, som ikke sitter på tilsvarende tall for Hedmark.

Godt samarbeid

Men han understreker at det gjøres godt arbeid i begge fylkene for å sikre trafikantenes ve og vel.

– Det vi kan være stolte av både i Hedmark og Oppland er at det er et meget godt tverretatlig, faglig samarbeid om trafikksikkerhet. Det gjelder Vegvesenet, det gjelder politiet og det gjelder oss i Trygg Trafikk. Det er jo gjerne slik at når man samarbeider godt så gir det resultater som i sum er gode for alle. Det tilgodekommer i dette tilfellet trafikanten.

Nå håper Ringen at vi kommer oss gjennom årets siste døgn uten flere alvorlige ulykker.

Han frykter det glatte føret skal legge en demper på nyttårsfeiringen.

– Nå håper jeg vi klarer å besinne oss det siste døgnet, slik at vi slipper å få flere ulykker dette året, og selvfølgelig inn i det neste. Det er ingen grunn til å kjøre bil nå, så glatt og vanskelig er føret.