Etterlyser initiativ fra barneministeren

Karin Andersen mener barne- og likestillingsministeren må ta initiativ for å sikre barnas rettigheter i Land-saken. – Kommunen har ansvaret, svarer Solveig Horne

Illustrasjon barnevern

BRUDD: Fylkesmannne i Oppland fant brudd på barnevernsloven og FNs barneresolusjon i ni av ti saker i Land barnevernstjeneste.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Når systemet er slik at det kan avdekkes alvorlig svikt gang etter gang i en kommune, er det klart at vi må se på hva som skjer når tilsynsordningene peker på mangler, sier Karin Andersen (SV).

Ifølge Andersen er ikke oppfølgingen etter tilsynet som avdekket brudd i 89 prosent av sakene i Land barnevernstjeneste, god nok. I et skriftlig spørsmål til barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) etterspør SV-politikeren hvilke initiativ Horne tar for å sikre at tilsynet fører til endring.

– Kommunene har ansvaret for barnevernet, men det er barne- og likestillingsministeren som er øverste ansvarlig for å sørge for at barnevernet klarer å ta ansvar for barna våre, sier Andersen.

Kompetansen skal heves

Da tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Oppland ble lagt frem sa statssekretær Kai-Morten Terning i Barne- og likestillingsdepartementet at saken viser hvor viktig det er med tilsyn.

– Vi forventer at Fylkesmannen følger opp kommunen, sa Terning.

Solveig Horne

KOMMUNENS ANSVAR: Barne- og likestillingsminister mener det er kommunenes ansvar å følge opp tilsyn.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I sitt svar på Karin Andersens spørsmål peker Horne på at regjeringen er i gang med å heve kompetansen i barnevernet. I 2017 er det bevilget 20 millioner kroner til nye kompetansetiltak.

– Fra i høst skal det blant annet etableres nasjonale opplæringstilbud om undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeid. Det skal også etableres egne veiledningsteam som skal bistå kommuner med store utfordringer.

Etterlyser initiativ fra Horne

Andersen mener det trengs flere og erfarne ansatte i kommuner hvor det er mange barnevernssaker. Hun etterspør samme holdning fra Hornes Frp.

Karin Andersen

KRITISK: SVs Karin Andersen mener Solveig Horne må ta grep i barnevernssaker der tilsyn ikke fører til endring.

Foto: Stig Weston / SV

– Dersom barneministeren ikke synes dette er alvorlig, og ikke vil ta ansvaret for å følge opp barnevernstjenestene slik at de er forsvarlige i alle kommunen. Hvem er det da som skal gjøre det?, spør Andersen.

Horne vil nå vurdere om det bør stilles tydeligere krav til lederes kompetanse i barnevernet.

– Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er derfor gitt i oppdrag å utrede behovet for formelle kompetansekrav til barnevernsledere. Spørsmål om autorisasjon skal også vurderes i sammenheng med dette, skriver Horne.