Etterforsker konkurser i callingselskaper

Politiet etterforsker sentrale personer etter flere konkurser i lokale callingselskaper.

Kommune

INNLEDER ETTERFORSKNING: Politiet har motatt flere anmeldser knytta til konkursrammede callingselskaper, som driver med telefonsalg, i Gjøvik-distriktet. Dette er et illustrasjonsfoto og personen på bildet er ikke knytta til saken.

Foto: Morten Holm / SCANPIX

Fem callingselskaper som drev med telefonsalg har i løpet av to til tre år gått konkurs i Gjøvik-distriktet. Dette er Tele-Connect, Scandinavian Sales, European Consulting Group, Mjøsbyene kundesenter og Sponsorteam AS.

– Bostyrer i flere av disse konkursene har sendt innberetning til politiet på grunn av mulige straffbare forhold, sier politiadvokat Joachim Sopp Onsrud til Oppland Arbeiderblad.

De fleste av selskapene har hatt som mål å skaffe bistandspenger til fattige barn i den tredje verden, ifølge OA.

Mottatt flere anmeldelser

Politiet har mottatt flere anmeldelser knytta til selskapene og det er på bakgrunn av disse at de nå innleder etterforskning. Det som går igjen er at det er brudd på de fleste lover knytta til næringsvirksomhet, samt tvil om pengene har gått til veldedighet.

Påtalemyndigheten skal nå vurdere alvorligheten i disse sakene.

I tillegg ser Skatteoppkreveren i Gjøvik og Vestre Toten på om det er beregna korrekt skattetrekk til skoleungdom som jobbet i selskapene, ifølge avisa.