NRK Meny
Normal

Nytt blod i landbruket

Erik Ringnes i Hedmark Venstre vil fjerne odelsloven for å sikre nytt blod i landbruket. En ny Mjøsaksjon vil han også kjempe for.

Erik Ringnes i Hedmark Venstre
Foto: Privat

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Hedmark-saken for deg?

- Jeg går til valg med 4 hovedsaker:
* En ny landbrukspolitikk som innebærer fjerning av delingsforbudet for å gi større handlingsrom til de som vil og kan drive landbruk, fjerne odelsloven for å sikre ”nytt blod” i næringa og avvikle den statlige boplikta og la kommunene få bestemme om det skal kreves boplikt.
* Flere forskningsmidler til Hedmark som kan danne grunnlag for nye bedrifter
* Mange nok og gode nok lærere i skolen med stor satsning på videre-og etterutdanning av lærere
* En ny Mjøsaksjon nå 30 år etter den forrige.

Vil ta fra Staten

2. Er du for å slå sammen kommuner i Hedmark og eventuelt hvorfor?

- Venstre vil gi kommunene flere velferdsoppgaver fra staten, eks rehabilitering, forebyggende helsearbeid og med sykehjem som kan avlaste sykehusene. Derfor må noen kommuner slå seg sammen for å få store nok fagmiljøer.

3. Bør flere veier bygges ut med bompenger?

- Venstre aksepterer bompenger for å kunne realisere ferdigstillelsen av 4-felts E6 og Rv 25 mellom Hamar og Elverum.

4. Er du for eller i mot et Innlandsuniversitet?

- Jeg er for å etablere et Innlandsuniversitet som vil bidra til å løfte kompetansen i Hedmark og Oppland som i dag er lavest i hele landet.

- Ta ut ulv

5. Bør ulvesonen oppheves og i tilfelle hvorfor?

- Nei. Og dyr som gjør skade utenfor sonen, må fjernes.

Nasjonale spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- Venstres ideologi, som er i midten av aksen høyre/venstre fordi den legger vekt på størst mulig frihet og samtidig sterkt sosialt ansvar. Alle har krav på menneskerettigheter (som ligger i ordet sosial) og alle skal ha størst mulig frihet. For at alle skal ha størst mulig frihet må friheten ha en grense (liberal) også kjent som "min frihet slutter der din frihet begynner". En kan f.eks. ikke få frihet til å bestemme over andres liv.

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Mer kunnskap og forskning til Hedmark.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Ansvarlighet i den økonomiske politikken og miljøsaker.

Nei til Frp

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Krf og Høyre.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Frp.

Listetopper i Hedmark

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND