Enighet i jordbruksoppgjøret

(NTB): Norges Bondelag og staten har kommet til enighet i årets jordbruksforhandlinger. Bondelaget har forhandlet seg fram til en totalramme på 350 millioner kroner. – Årets avtale bringer oss ikke helt i mål, men vi har fått regjeringa med på å jevne ut inntektsmulighetene mellom for eksempel små og store melkebruk, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.