– Gården ulovlig ryddet

Gården til bonde Ole Jon Engeland i Gausdal er så å si tømt for kjøretøy og redskaper. – Dette er en ulovlig ryddeaksjon, sier direktøren i Oppland Metall.

Tomta til Engeland

Slik ser deler av tomta ut tirsdag morgen.

Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

Oppland Metall var på plass med flere biler på tomta til Ole Jon Engeland i Gausdal klokka 07.00 tirsdag morgen og var klare til å rydde det som lå igjen på tomta. Men ryddinga ble avblåst før den i det hele tatt hadde startet.

– Oppland Metall tør ikke rydde mer på garden Engeland uten politi til stede, sier administrerende direktør i Oppland Metall, Knut Sørlie, til NRK.

Politiet var på stedet i morgentimene, men trakk seg etter hvert tilbake.

– Det oppsto en habilitetssituasjon i forhold til tingretten på Lillehammer og dermed lurte vi på om det fortsatt ville være rettslig bindende å bistå, forteller lensmann i Gausdal, Jens Høistad.

GD omtaler i dag saken.

Reagerer på annen aktør

– Vi har ikke bedt kommunen om å avslutte, det må de nesten bestemme sjøl.

For en uke siden sto store mengder kjøretøy og redskaper lagret på tomta, men nå er det aller mest fjernet.

Biler fra Oppland Metall kjører inn på Engeland-tomta i Gausdal.

Kjøretøyene fra Oppland Metall måtte returnere uten last i dag.

Engeland sjøl befinner seg ikke på garden, men advokat hans, Liv Krukhoug, var til stede.

Sørlie forteller at han har fått bekreftet at en konkurrent har bidratt i arbeidet.

– Det er veldig beklagelig at det har foregått en ulovlig ryddeaksjon og det er dessverre ei bedrift i bransjen som har hjulpet til. Det er synd at det tas i bruk slike midler.

Tvangsrydder gård i Gausdal

Slik så deler av tomta ut før maskiner og redskap ble ryddet vekk.

Foto: NRK

Lensmannsbetjent Jens Høistad ved Gausdal lensmannskontor forteller at politiet er på stedet etter at Oppland Metall ba om bistand.

– Det er fire politibetjenter på stedet tirsdag morgen. Jeg var på stedet sjøl i går og da lå det igjen en del skrot der.

Egen støtteforening

En egen venneforening har blitt opprettet for Ole Jon Engeland i den fastlåste og bitre konflikten i Gausdal der blant annet vegen til Engelands gård har blitt blokkert.

Stridens kjerne er 125 gamle kjøretøyer og en rekke redskaper som Gausdal kommune har fått rettens kjennelse på skal ryddes bort. Kommunen ønsker å rydde gården på grunn av forurensningsfare.

Tvangsryddingen har skapt stort engasjement over hele landet, og Engeland får stor støtte fra både kjente og ukjente.

Da Oppland Metall skulle starte ryddinga mandag i forrige uke, ble vegen blokkert av et 30-talls av Engelands støttespillere. De fikk klar beskjed fra lensmannen i Gausdal at dette var ulovlig, men at han ikke ville foreta seg noe før det foreligger en kjennelse fra lagmannsretten.

Før helga tilbød venneforeningen seg å rydde gården.

Se video fra fakkeltoget til støtte for Engeland:

Gårdbruker Ole Jon Engeland får stor støtte fra folk etter at kommunen vil tvangsrydde gården hans for over 100 gamle kjøretøy. Cirka 70 personer møtte opp på gården mandag kveld for å vise sin støtte.