Endret rutiner etter at 13-åring døde

Barnevernet i både Valdres og Bærum fikk kritikk av fylkesmannen etter at ei 13 år gammel jente ble funnet død på ei hytte på Beitostølen på nyttårsaften. Nå har flere av rutinene blitt endret.

13-åring funnet død i Valdres

VAR HER: Det var til denne hytta den 13 år gamle jenta og mora hennes reiste i dagene før den unge jenta døde. Her var også politiet og sjekket om de to var der etter bekymringsmeldinger i november.

Foto: Arne Sørenes / NRK

I dag ble det klart at statsadvokaten i Hedmark og Oppland har tatt ut tiltale mot mora til 13-åringen som ble funnet død. Mora er tiltalt for grov omsorgssvikt.

Fylkesmannen i Oppland, Oslo og Akershus gikk etter hendelsen gjennom oppfølgingen jenta fikk av barnevernet i henholdsvis Bærum og i Valdres.

Konklusjonen var at jenta ikke hadde fått den hjelpen hun hadde krav på av barnevernet og at barnevernsloven var brutt.

Gode rutiner er viktig

Jorun Ødegård Bjerke

TILTAK: Barnevernet har gått igjennom og endret flere av rutinene sin i behandlingen av barnevernssaker etter hendelsen med 13-åringen som ble funnet død på Beitostølen nyttårsaften, sier Jorun Ødegård Bjerke.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

For Valdres sin del handlet det om at de i starten av november fikk bekymringsmeldinger angående jenta som sammen med mora si hadde meldt flytting fra Bærum til Øystre Slidre, der hytta ligger.

Barnevernet i Valdres konkluderte med at de ikke trengte å reagere akutt og opprettet ordinær undersøkelsessak med tre måneders frist.

Fylkesmannen mente barnevernstjenesten ikke overholdt barnevernslovens krav om forsvarlig vurdering og behandling av bekymringsmeldingene den mottok.

– Vi lærte av denne saken at det er viktig med gode rutiner for å sikre at ting blir utført i praksis, blant annet å dokumentere alt vi gjør, sier Jorun Ødegård Bjerke, kommunalsjef i Nord-Aurdal og ansvarlig for den interkommunale barnevernstjenesten i fire av Valdres-kommunene.

Nye roller lyses ut

Valdres-barnevernet hadde som mål å ha nye rutiner klare til 15. juni og implementere dem i tjenesten i starten av september. Den planen har de holdt.

– Vi har laget rutiner for meldingsavklaringsmøtet, og helt nye og konkrete rutiner for hvordan videreformidling av bekymringsmeldinger skal skje, sier Ødegård Bjerke.

De har også sett på hele måten de er organisert på og hvem som har ansvar for hva. Det førte til en ny stilling som lyses ut nå.

– I disse dager lyser vi ut en ny funksjon for teamledere i barnevernet som skal gjøre ansvarsforholdene klarere, forteller hun.

Endringene i barnevernet i Valdres skal evalueres i månedsskiftet oktober-november.

Bærum skal unngå at saker går under radaren

Bærum kommune var allerede i gang med å gjennomgå rutinene sine da Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderte med at barnevernstjenesten hadde brutt barnevernsloven.

Børge Tomter

KVALITET: I Bærum kommune jobber barnevernet med å sikre kvaliteten på tjenesten og behandlingen av hver enkelt sak. Det forteller barnevernssjef Børge Tomter.

Foto: BARNEVERNET I BÆRUM

De har nå blant annet endret rutinene for undersøkelsessaker. For eksempel skal de snakke med alle barna de får bekymringsmelding om. I tillegg har barnevernet tydeliggjort ansvaret som følger de ulike stillingene, på alle nivåer.

– Ingen skal stå alene i de faglige vurderingene som gjøres, sier barnevernssjef i Bærum, Børge Tomter.

Ifølge Tomter har Fylkesmannen i Oslo og Akershus sagt seg fornøyd med tiltakene de har satt i verk.