Elverumsulv bytter kommune

Ulvene i Julussaflokken som har hatt tilhold i Elverum har nå flyttet seg nordover til Åmot.

 

 Rovdyrforsker Petter Wabakken sier til Østlendingen at enten har de sju dyra i flokken utvidet sitt revir  eller så har de flyttet nordover til det gamle Gråfjell-reviret.

Dette området var tidligere tilholdssted for den gamle Gråfjellflokken som gikk i oppløsning i fjor.  Dette området i Åmot har også en stor bestand av vinterelg. 

Sporinger tyder på at 90 prosent av ulvens areal nå ligger i Åmot og at ulvene bare ved to anledninger de siste tre månedene har vært inne i Elverum.

 Åmot kommune har nå søkt om fellingstillatelse fordi kommunen nå frykter økt konflikt- nivå på grunn av økningen i ulvebestanden.

Ny flokk fra sør

Om ulvene trekker ut av Elverum i nord - kommer en ny flokk sterkere inn fra sør. Kynnaflokken som består av fire eller fem dyr bruker nå et område helt opp mot Trysilveien.