NRK Meny
Normal

Tillater ikke elsykkel i område med villrein

Elsykler er å anse som motoriserte kjøretøy, og er dermed ikke tillatt å bruke i området rundt Snøhetta, slår Fylkesmannen i Oppland fast.

Forbud mot motorferdsel

Elsykler blir ansett for å være motoriserte kjøretøy, og er dermed ikke tillatt å bruke i områder med forbud mot motorferdsel, som her ved Spranget, på veg til Rondvassbu.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Det 165 kvadratkilometer store skytefeltet omgjøres til verneområde og er omtalt som norgeshistoriens største naturrestaurering. I det populære området ved Snøhetta lever en av landets villreinstammer tett på turtrafikken.

«Når ikke annet er bestemt, kan eier av privat veg forby ferdsel med hestekjøretøy, motorvogn, (derunder sykkel med hjelpemotor) og parkering av motorvogn på eller langs vegen.» [...]

Lov om friluftslivet § 4

– Frykter økt trafikk

Elsyklene blir ansett for å være motoriserte kjøretøy – vegene i det gamle skytefeltet er stengt for motorisert trafikk, med unntak av dem som har spesiell tillatelse. Det er lov å ferdes til fots og med ordinær sykkel i området, men av hensyn til villreinen oppfordrer Fylkesmannen folk til å bruke buss inn til Snøheim.

Line Andersen

Hensynet til villreinen veier tungt når ferdsel skal vurderes, forteller seniorrådgiver i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Oppland, Line Andersen.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

– Vi har ansvar for å forvalte den sivile ferdselen på vegene i området, etter avtale med Forsvaret. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt. På Snøheimvegen er det en målsetting om å begrense ferdselen, av hensyn til villreinen. Derfor har vi avgjort at det ikke er tillatt med elsykkel på vegene i skytefeltet, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oppland, Line Andersen.

Hun understreker at Fylkesmannen generelt sett er for at flere kommer seg ut med bruk av elsykkel og at folk er i aktivitet, men at det i dette tilfellet er andre hensyn som veier tyngre.

– Det er ikke sykkelen i seg sjøl som er problemet, men en bekymring for økt trafikk i de sårbare områdene for villreinen, som følge av større tilgjengelighet, sier Andersen.

Likevel er det mulig at fremtidens elsyklister ikke vil møte like store problemer som i dag.

– Bruken av elsykler er til vurdering i departementet, så det er store sjanser for at det kan bli endringer, sier Andersen.

– Ingen forskjell

Å definere elsykkelen som et motorisert kjøretøy er feil, mener Hulda Tronstad. Hun jobbet tidligere som informasjonssjef i Syklistenes Landsforening, men er nå seniorrådgiver for elektrisk mobilitet i Norsk Elbilforening.

– Jeg skjønner behovet for å verne om villreinstammen, men jeg ser samtidig ikke stor forskjell på elsykkel og vanlig sykkel. Hvis du først skal begynne å regulere dette med sykkel, så må du enten la alle sykler få komme til eller forby all bruk av dem. Elsykkelen er likestilt i vegtrafikkloven og det er et unaturlig skille å sette.

Hun tror frykten for at elsykkelen skal være en belastning på naturen er overdrevet.

– Enkelte har frykt for at sykkelen skal føre til økt belastning på naturområder, men blir det sånn at for mange sykler i sårbare områder må man se på det. Men vi har en befolkning som sitter mer og mer stille og derfor burde det være en oppfordring til alle om å bevege seg, sier Tronstad.

Hulda Tronstad, informasjonssjef i Syklistenes Landsforening, viser frem sin elsykkel

Skal man regulere dette, bør det enten være alle sykler eller ingen, mener Hulda Tronstad, seniorrådgiver for elektrisk mobilitet i Norsk Elbilforening.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Ja til barnevernssamarbeid

    Søndre Land etablerer felles barnevern med Gjøvik uansett hva Nordre Land bestemmer seg for. Det vedtok et enstemmig kommunestyret i Søndre Land i går kveld. Nå skal kommunene legge en plan for etablering av Gjøvik-Land barnevern, skriver OA.


  • Har startet etterforskning

    Spesialenheten for politisaker etterforsker en av lederne i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven. Welhaven har søkt om å overta innleverte og beslaglagte våpen, som skulle vært sendt Kripos, men ligger på beslagsrommet i politidistriktet.

  • Hotell vant gjev pris

    Festningshotellet i Kongsvinger vant i kveld «Historic Hotel Castle Award». Prisen ble delt ut på et slott i Dublin. – Dette er helt fantastisk moro, sier Monica Grønvoll Aaen, direktør ved Festningshotellet i Kongsvinger til NRK.