Normal

Elgflokker på over 40 dyr

Elgstammen nord i Hedmark vokser. Vi filmet flokker på over 40 dyr fra helikopter.

Elgtelling fra helikopter 5
Foto: Joar Elgåen, NRK

Telling av elg viser at det er langt flere dyr nord i Hedmark enn forventet.

Det viser ikke minst bildene som vår fotoreporter Joar ELGåen (medforfatters utheving) har tatt. 

Fjelloppsynet i Engerdal væpnet seg denne uka med helikopter og penn for å telle elger i Nord-Østerdalen. Tellinga viste at jegere må væpne seg med skarpt for å få ned elgstammen.   

Elgtelling fra helikopter
Foto: Joar Elgåen, NRK

Samarbeid som ikke fungerer

Forvaltningen nord i Hedmark mener det de siste åra har vært for mye elg i skogen. Den store elgstammen skaper problemer blant annet ved at den beiter ned produktiv skog.

Kommunene har derfor i flere år samarbeidet for å få ned antall elger i skogen, men de har helt tydelig ikke lykkes med det.

Over 400 elger

Det er nærmest elger i bøtter og spann i Nord-Østerdalen. Helikopterturen viser at enkelte elgflokker består av mer enn 40 dyr.

I løpet av én dag talte fjelloppsynet opp mer enn 400 elger i områdene rundt Femunden.  

Skyte flere elg

Dersom elgstammen skal ned må grunneierene øke jaktkvotene, mener fjelloppsynet i Engerdal.

Dersom grunneierene er enige i det går det mot en lystig høst for jegere i Nord-Østerdal, mens elgene nok har litt mindre grunn til å se fram til høsten med noe særlig glede.