Se så mange elg samlet på et jorde: – Dette er uvanlig

Ordføreren i Skjåk filmet 98 elg, 13 hjort og fire rådyr fra bilvinduet sitt. Naturforsker er overrasket over fenomenet.

Elg og hjort på et jorde i Skjåk

Elg og hjort på et jorde i Skjåk

– Jeg fikk virkelig opp øynene. Jeg hadde aldri drømt om at jeg skulle se så mange elg i en flokk, på ett eneste jorde.

Det sier Elias Sperstad, ordfører i Skjåk. På vei hjem fra fjellet, observerte han til sammen 115 dyr over ei strekning på 1,5 mil. På ett jorde så han 30 dyr samlet.

Det var GD som omtalte saken først.

Overrasket naturforsker

– For hjorten handler dette om at det er mye mat for de på innmarka nå, etter vinteren. Når det gjelder elgen, så kjenner jeg lite til slike tilfeller som dette. De er mindre sosial av seg sammenlignet med hjort og rådyr, sier seniorforsker i Norsk insitutt for naturforskning, Vebjørn Veiberg.

Vebjørn Veiberg, forsker NINA

IKKE UVANLIG: Seniorforsker Vebjørn Veiberg ved Norsk institutt for naturforskning sier at elg, hjort og rådyr ofte trekker til innmarksbeite om våren.

Foto: Norsk institutt for naturforskning

Til tross for det fascinerende synet ordføreren i Skjåk opplevde, er Sperstad bekymret for påvirkningen dyrene har.

– På et fattigslig vårbeite er dette et stygt innhugg. Det går utover beitet og ødelegger vekstvilkårene nå i startfasen for sommeren. Det er klart at dette får konsekvenser for gårdbrukerne, sier han.

Stor økning av dyr, eller?

Ordfører i Skjåk, Elias Sperstad

ORDFØRER I SKJÅK: Elias Sperstad.

Foto: Even Lusæter / NRK

I følge Sperstad har elg- og hjortestamma i området økt voldsomt de siste åra. Noe av årsaken er at det skytes for få dyr under jakta.

– De som driver med forvaltningen må sette seg ned og diskutere dette problemet. Det har blitt for mye vilt, da særlig elg. De gjør store skader på innmark og på rundballer. Det går ut over landbruksnæringa og småskogen.

Han mener situasjonen nå må vurderes nøye.

– En gjør seg opp noen tanker. Når man ser en så stor flokk med dyr på ett sted.

Vebjørn Veiberg i NINA er enig i at dyra kan gi negative konsekvenser for enkelte bønder.

– Men når det kommer til elg er det tilbakegang i de fleste kommuner og fylker over år, så det må i så fall være lokale variasjoner som spiller en rolle her. Hjorten er derimot i klar fremmasj her i landet, sier Veiberg.

Han er likevel klar på at jakt er den eneste måten mennesker har direkte innvirkning på bestantutviklingen.

– De aller fleste både hjort og elg som blir født, felles i jakt på et eller annet tidspunkt i livsløpet deres, sier Veiberg.