Elevorganisasjon om videoundervisning: ­ – Uaktuelt som permanent løsning

Undervisning via skjerm egner seg best for eldre studenter, mener pedagogikkprofessor Thomas Nordahl. Han får støtte fra både elever og fagfolk.

Videoundervisning

VIDEOUNDERVISNING: Elevene i 2. klasse på Dombås deler lærer med elever på Otta flere ganger i uken.

Foto: Even Lusæter / NRK

I går fortalte NRK historien om Nord-Gudbrandsdal videregående skole som bruker videoundervisning for å opprettholde sin desentraliserte skolestruktur. Flere har reagert på metoden der læreren rullerer på å undervise i klasserommet og via videooverføring.

Rahman Akhtar Chaudhry

SKEPTISK: Chaudhry mener elever bør få fysisk oppfølging av lærerne.

Foto: Edin Babic / NRK

Elevorganisasjonen mener nær kontakt mellom elev og lærer ikke kan erstattes av fjernundervisning.

– Det er uaktuelt som permanent løsning. Jeg skjønner hvorfor det må være sånn, men det burde ikke være det, sier leder Rahman Chaudhry.

– Jeg tenker at målet er at det skal være en faglærer til stede.

– Det er alvorlig

På spørsmål fra NRK kan hverken Kunnskapsdepartementet eller Utdanningsdirektoratet svare på om videoundervisning er i tråd med Opplæringsloven.

Marit Knutsdatter Strand (SP)

REAGERER: Stand mener det er alvorlig at Kunnskapsdepartementet ikke har over oversikt over hvor mange som får videoundervisning.

Marit Knutsdatter Strand (Sp) i Utdannings- og forskningskomiteen reagerer på at departementet ikke har oversikt over hvor mange elever som får denne typen undervisning.

– Det er alvorlig, sier hun.

– Jeg blir overrasket over at departementet sier dette kan være på kant med loven. Det er tydelig at de ikke har oversikt over hvor utbredt dette er og hvordan det påvirker elevene.

Strand vil stille statsråd Henrik Asheim (H) skriftlig spørsmål for å kartlegge situasjonen.

– Dette må endres og oppgraderes

Leder for Nettskolen i Nordland, Geir Hareide Hansen, mener Opplæringsloven må oppdateres.

– Opplæringsloven er ikke i samsvar med dagens og framtidens teknologi og læringsformer. Dette må endres og oppgraderes slik at vi går i takt med terrenget slik det er i dag.

Hansen peker på at teknologiske muligheter som videoundervisning kan hindre frafall og sikre tilbud for flere.

– Her kan teknologien være til stor hjelp for mange grupper, og da bør nasjonale myndigheter jobbe for at fleksibel og nettbasert opplæring skal få samme aksept som ordinær klasseromsundervisning, sier han.

– Stiller store krav til elevene

Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, Thomas Nordahl, mener undervisning der læreren ikke er til stede i klasserommet i mange tilfeller passer bedre for eldre studenter.

– I videoundervisning er det lett å gjemme seg bort. Det er ikke sikkert de yngste tør å stille spørsmål mens alle hører på for eksempel. I tillegg mister man helt muligheten til individuell oppfølging, forteller han.

Nordahl peker på at erfaringene fra høyere utdanning viser at ordningen kan fungere godt, men at det krever mye av elevene.

– Det er en del muligheter i denne teknologien, men det stiller store krav.

Thomas Nordahl

IKKE INDIVIDUELL OPPFØLGING: Pedagogikkprofessoren mener muligheten for oppfølging faller bort med videoundervisning.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Må ikke bli sparemetode

– Dette må ikke bli en metode som fylkeskommunen skal bruke for å spare penger, sier hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundets fylkeslag i Oppland, Marit Juvem.

Hun mener videoundervisning ikke er optimalt, men forstår hvorfor enkelte skoler velger løsningen.

– Utdanningsforbundet ønsker ikke å støtte noe som er i konflikt med Opplæringsloven, men det er det uklart om er tilfellet her.

Marit Juvem

FORSTÅELSE: Juvem støtter Nordahl i at videoundervisning kan passe best for eldre studenter.

Foto: Dag Kessel / NRK