Mange videregående skoler sliter med høyt fravær blant elevene. Det bekymrer politikerne, men også elevene. På Elverum videregående skole aksjonerer elevrådet for å få ned fraværet.

Elevaksjon for mindre fravær

Mange videregående skoler sliter med høyt fravær blant elevene. Det bekymrer politikerne, men også elevene. På Elverum videregående skole aksjonerer elevrådet for å få ned fraværet.