Ekstremt farlig tungtransport

En norsk tungtransport i svært dårlig stand ble avskiltet på stedet under en kontroll ved Husum i Løten onsdag. Ifølge kontrollører fra Statens vegvesen sporet hengeren slik at transporten brukte 30 cm mer av vegbanen enn lovlig. Deler av hjulopphenget var defekt. Dekket var helt nedslitt, og subbet inntil ramma på hengeren (se bildet). Vogntoget hadde 50 tonn totalvekt.

Livsfarlig bil
Foto: Geir Thomas Finstad / Statens vegvesen