Ekstraordinært idrettsting?

Hedmark er en av fem idrettskretser som stiller seg bak et opprop fra Troms som krever et ekstraordinært idrettsting. Årsaken er de mange avsløringene om pengebruken til ledelsen i Norges Idrettsforbund. Oppland idrettskrets er en av 8 idrettskretser som ennå ikke har gjort seg opp en mening om et eventuelt ekstraordinært idrettsting viser en oversikt i Adresseavisen,