NRK Meny
Normal

Eidsiva og SP nekter for korrupsjon

Eidsivas pengestøtte til Senterpartiet blir stadig mer belastende for både selskap og parti. Stadig flere spør nå om støtten kan grense til korrupsjon.

– Vi driver ikke med påvirkning i form av støtte, smøring eller korrupsjon. Det er aktiviteter som er helt ukjent for Eidsiva.

Det sier kommunikasjonssjef i Eidsiva Energi, Inge Møller. Allikevel innrømmer han at striden rundt pengestøtten til Senterpartiet skader Eidsiva.

Stadig flere spør nå om støtten kan grense til korrupsjon, ikke minst etter at det ble kjent at Eidsiva fikk medhold om å få bygge ut fjernvarmeanlegg på Gjøvik.

Kjempet om konsesjon

Høsten 2009 kjempet Eidsiva og Daymio om å få konsesjon til å bygge ut et fjernvarmeanlegg på Gjøvik.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) ga konsesjonen til Daymio, siden de mente de hadde det rimeligste prosjektet. Eidsiva anket avgjørelsen, og Olje- og energidepartementet, der Senterpartiet har statsråden, stoppa utbygginga.

Det til tross for at NVE skrev et brev der de sa at de ikke så noen spesiell grunn til at Eidsiva skulle vinne fram med anken.

– Hadde lyst til å bygge på Gjøvik

– Vi vurderte vedtaket om byggestopp som første steg mot at departementet ville gi konsesjonen til Eidsiva, til tross for NVEs klare råd om det motsatte, sier styreleder i Daymio, Karsten Aubert.

Aubert sier også at de hadde veldig lyst til å bygge på Gjøvik, men var sikre på at Eidsiva ville vinne fram.

– Vi trakk oss heller enn å tape penger på å kjempe, sier han.

Saken settes nå i sammenheng med pengestøtten til Senterpartiet, fordi den kom i fjor før konsesjonsbehandlinga av fjernvarmeanlegget på Gjøvik.

Støtten ble gitt til et konkret utredningsprosjekt for bioenergi – og var ikke direkte partistøtte mener partene. Senterpartiet må nå allikevel betale tilbake den halve millionen – partifinansieringsloven tillater ikke støtte fra offentlig kontrollerte selskaper.

Har et godt forhold til konkurrenten

Det som er verdt å merke seg er at Daymio sier de har et godt forhold til konkurrenten, og at de ikke har grunnlag for å kalle dette korrupsjon. Styreleder Aubert legger derimot ikke skjul på at han mener departementet behandler selskaper ulikt.

Etter at departementet ga Eidsiva rett i at Daymio måtte stoppe byggingen på Gjøvik, har selskapet prøvd å få stoppet en konkurrent i Halden, på det Daymio mener er de samme prinsippene, men fikk nei.

– Jeg har innrykk av at Eidsiva har mange gode politiske støttespillere, sier Aubert.

Nekter for at det finnes en sammenheng

Sjøl om det er grunnlag for å påstå at Eidsiva betalte Senterpartiet for å vinne fram i konsesjonssaken på Gjøvik, er det ikke så veldig søkt som å spørre om et slikt økonomisk samarbeid kan påvirke en avgjørelse.

– Vi har vært opptatt av konsesjonsprosessen og var ikke klar over samarbeidet mellom partiet og Eidsiva. Vår behandling av saken har vært helt uavhengig av det, sier statssekretær Silje Hjørnegård.

– Kan du garantere at de 500.000 kronene som er betalt til SP i ett prosjekt ikke har påvirka denne andre saken?

– Jeg kan garantere at konsesjonsbevillingen er behandlet på grundig og ryddig vis, sier hun.