E6 gjennom Ringebu ferdigstilles som planlagt

Selv om det skal utarbeides en ny reguleringsplan for E6 gjennom Ringebu, blir ikke vegprosjektet to år forsinket. Det sier vegdirektøren.

E6 gjennom Ringebu

GJENNOM SENTRUM: I dag går E6 rett gjennom Ringebu sentrum. Lokalpolitikere vedtok i juni i år at den nye motorveien i stedet bør legges slik at den går langs Gudbrandsdalslågen. Til tross for ny utredning om hvor vegen skal gå, vil ikke dette påvirke byggestart, ifølge Statens vegvesen.

Foto: Monika Rikoll / NRK

I går meldte en rekke medier at byggestart for E6 gjennom Ringebu i Gudbrandsdalen kunne bli forsinka etter en lokal omkamp om hvor vegen skulle gå.

Nå slår fungerende vegdirektør Lars Aksnes fast at prosjektet vil bli ferdigstilt i henhold til handlingsprogrammet. Det til tross for at det skal utarbeides en ny reguleringsplan.

Lars Aksnes

KLAR TALE: Fungerende vegdirektør, Lars Aksnes, sier at byggestart for E6 gjennom Ringebu ikke vil bli forsinka.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

I juni i år vedtok kommunestyret at E6 skulle legges utenfor sentrum av Ringebu og gå langs Gudbrandsdalslågen Dermed endret kommunen sitt eget vedtak fra bare to år tidligere og prosjektet må utredes på nytt.

– Det er skapt et feilaktig inntrykk av mulige forsinkelser, skriver vegdirektøren i en pressemelding.

Byggestart om tidligst fem år

Prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen er ansvarlig for utbyggingen av E6 mellom Biri og Otta. Han sa i går at det ville ta tid å starte på et nytt alternativ.

– Vi jobbet med et annet alternativ som kommunen vedtok, og det var nesten ferdig. Nå må vi starte på et nytt alternativ og den prosessen tar om lag to år. I tillegg vil det jo koste i rene planleggingspenger ca. 30 millioner kroner ekstra, sa Moshagen til NRK.

Aksnes forteller at den fornya reguleringsplanleggingen i Ringebu vil føre til at det tar lengre tid før den godkjente planen er klar. Han er likevel klar på at dette ikke vil utsette byggestarten.

Øyvind Moshagen

TIDKREVENDE: Prosjektleder for E6 mellom Biri og Otta, Øyvind Moshagen, sa i går at det ville ta tid å utrede et nytt alternativ.

Foto: Statens vegvesen

– Antatt byggestart er lagt opp til å være i 2019–2020 i vårt handlingsprogram og planprosessen vil ikke utsette dette, skriver han i pressemeldingen.

De økte planleggingskostnadene vil bli finansiert med statsmidler.

Koster flere milliarder

Vegvesenet bygger nå en strekning på 34 km til seks milliarder kroner på E6 Frya-Sjoa. Her er planlagt åpning i 2016 og prosjektet er finansiert med statlige midler og bompenger.

Endeparsellene Ringebu og Otta er tenkt finansiert med statsmidler. Kostnadene er beregna til 2,5 milliarder kroner. Endelig byggestart for endeparsellene vil bli bestemt etter at Nasjonal transportplan for 2018–2027 er behandlet i Stortinget.