NRK Meny
Normal

E6-naboer skuffa over erstatning

21 gudbrandsdøler som får nye E6 over eiendommen sin er skuffa etter at de ikke nådde fram i retten. De mener erstatningen de får fra vegvesenet er for lav.

E6-utbygging i Gudbrandsdalen

STORE INNGREP: Nye E6 i Gudbrandsdalen går gjennom både dyrka mark, skog og boligeiendommer. Dette bildet er tatt under arbeidene i mai 2014.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Grunneierne det gjelder har nektet å skrive under avtale om å selge skog, landbruksjord og andre eiendommer til Statens vegvesen til utbyggingen av E6 mellom Frya og Sjoa. Dermed gikk saken til ekspropriasjonsskjønn i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Mens vegvesenet er fornøyd med utfallet i retten, er de 21 grunneierne misfornøyd, ifølge advokaten deres.

– Noen føler at det er et ran, sier advokat Jo Are Aamodt Brænden.

– Jeg går ut fra at vegvesenet har kjøpt kake for å feire, sier Amund Lo, bonde og en av dem som er berørt av E6-utbygginga ved Vinstra i Nord-Fron.

Vegvesenet mener de fikk gjennomslag

I den 142 sider lange rettsavgjørelsen gås erstatningene til hver enkelt grunneier gjennom i detalj. Totalt sett mener vegvesenet at de har fått medhold i at nivået de hadde satt på erstatningene var riktig.

Arnt Roar Musdalslien, Statens vegvesen

VANT FRAM: Arnt Roar Musdalslien i Statens vegvesen er fornøyd med resultatet av tingrettens behandling.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Vi mener sjøl at vi har fått gjennomslag for våre synspunkter i det all vesentlige. Noen grunneiere har fått mer og noen har fått mindre. I totalsum tror jeg ikke det er nevneverdig forskjell mellom statens tilbud og resultatet av skjønnet, sier Arnt Roar Musdalslien, grunnerverver i Statens vegvesen region Øst.

Han legger til at han ikke har fått finregnet på tingrettens avgjørelse ennå.

Grunneiernes advokat legger heller ikke skjul på at de hadde håpet på et annet utfall.

– Noe er vi fornøyd med, men en god del problemstillinger er løst på måter vi er uenig i. Grunneierne er skuffa over hvordan grunn verdsettes når staten og samfunnet kommer og tar den, sier Jo Are Aamodt Brænden.

Created by InfoDispatcher

– ET RAN: Advokat Jo Are Aamodt Brænden sier noen av grunneierne ser på det hele som et ran.

Grunneierne gir seg ikke

Amund Lo er svært misfornøyd med utfallet av saken. Han gir seg ikke og vil ta saken videre i rettssystemet.

– Dommen er feil, ergo må vi gå videre, sier Lo.

Ifølge advokat Brænden er det flere som vil gjøre det samme. Dermed kan det bli en ny runde i lagmannsretten.

– Jeg vil tro at de fleste av grunneierne går videre og begjærer overskjønn. Da vil lagmannsretten foreta en ny vurdering av erstatningsspørsmålene, sier Brænden.

E6-utbygging i Gudbrandsdalen

BERØRT: Nye E6 ved Vinstra går over grunnen til bonde Amund Lo. Han er så skuffa over erstatningen de ble tilkjent i tingretten at han vil gå løs på en ny runde i retten.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK