E.coli funnet i sauekjøtt på Tynset

Mattilsynet har påvist den farlige E.coli-bakterien i sauekjøtt fra Terinas nedskjæringsanlegg på Tynset. Dermed kan sykdomskilden være funnet.

Terina på Tynset
Foto: NRK

Et produkt ved navn "Fåresnabb" er nå trukket tilbake fra markedet. Dette kommer i tillegg til pølseprodukter som tidligere er stoppet.

1500 kilo av sauekjøttet skal være solgt som porsjonskebab til en bedrift på Lillehammer. melder VGnett. Mattilsynet opplyser at de nå vil føre tilsyn med bedriften slik at kjøttet er tilstrekkelig varmebehandlet.  

I tillegg er 43 kilo være solgt lokalt på Tynset. Mattilsynet vil også kontrollere dette.

 

Mottar slakt fra Førde

Anlegget på Tynset leverer sauekjøtt til slakteriet i Sogndal. Sogndal produserer pølsene som ble trukket fra markedet etter funn av E.coli. Anlegget på Tynset mottar slakt fra Gilde-slakterier rundt om i landet, hovedsaklig fra Førde.

Noe av slaktet foredles på Tynset, og deler som ikke brukes på Tynset blir sendt videre til foredling hos andre produsenter, som slakteriet i Sogndal.

Bakterier allerede i november?

De positive prøvene ble tatt av et parti sauekjøtt av typen sau 25, som i Tynset-anleggets egenkontroll var blitt sendt til lager på grunn av for høyt bakterieinnhold. Dette skjedde allerede i november, melder NTB.

Partiet de positive prøvene har vært tatt fra, har ikke vært sendt ut på markedet. Men det er god grunn til å mistenke at de samme råvarene i periodene før og etter dette partiet ble produsert, også har vært infisert, sier direktør Kristina Landsverk i Mattilsynet.

På bakgrunn av de nye opplysningene har også fåresnabb produsert ved Terina-anlegget i Sogndal blitt trukket fra markedet. Fra før er en rekke slag påleggspølse trukket fra butikkhyllene av frykt for mulig E.coli-smitte.