Prioriterer ikke E16 gjennom Valdres

E16 gjennom Valdres og over Filefjell skal ikke lenger prioriteres som hovedforbindelse mellom øst og vest. Men vegen skal fortsatt bygges ut.

Video nsps_upload_2009_3_11_10_23_44_245.jpg

E 16 faller ut som stamveg

Foto: NRK / NRK

– Dette er ingen god dag for Valdres, sier Vidar Eltun som er leder i Stamvegutvalget for E16 og er ordfører i Vang.

– Jeg skjønner ikke hvorfor et såpass sterkt vedtak som det fra 1975, som slo fast at E16 skal være stamveg mellom Østlandet og Vestlandet,skal tukles med.

E 16 ikke lenger stamveg

Leder i stamvegutvalget for E16 Vidar Eltun er glad for at Filegjell-utbyggingen fullføres.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

I dagr leverte Statens vegvesen ”Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet” til samferdselsministeren. I utredningen er E16 valgt bort som prioritert hovedveg.

Vegvesenet foreslår at E134 over Haukeli, og Riksveg 7 og 52 via Hemsedal og Lærdal er de strekningene som skal prioriteres.

Vegen skal rustes opp, blant annet med tunneller i de mest utsatte områdene, slik at de skal kunne holdes åpne hele året igjennom uansett vær.

Følger opp E16

I Valdres frykter befolkningen, politikerne og næringslivet at vegvalget vil bety en dårligere E16 på sikt.

Stamvegstatusen vil forhåpentligvis ikke bety all verden dersom føringene i Norsk Transportplan følges opp

Vidar Eltun, ordfører i Vang

Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lover å fortsette arbeidet med E16:

- Det er viktig at vi oppnår større pålitelighet og redusert reisetid mellom øst og vest. Vi må legge til rette for noen hovedtraseer som blir ekstra godt tilrettelagt for langtransport. Da kan vi ikke spre investeringsmidler tynt utover. Samtidig må vi fortsette det viktige arbeidet med rassikring og trafikksikkerheten på alle fjellovergangene. Vi skal også følge opp de prioriteringer som allerede ligger i dagens Nasjonal transportplan, deriblant den pågående utbyggingen av E16 over Filefjell, sier samferdselsministeren.

Bygd ut siste åra

E16 gjennom Valdres er blitt opprusta betraktelig de siste åra. På Filefjell foregår utbyggingen for fullt, og nylig åpnet Bergsund--tunnelen i Sør-Aurdal.

Ordfører i Vang, Vidar Eltun, er optimist på E16 sine vegne til tross for at Statens vegvesen ikke lenger vil ha den som stamveg.

– Jeg er glad vi allerede har kommet så godt i gang med utbyggingen, og at Filefjellsprosjektet er i gang. Stamvegstatusen vil forhåpentligvis ikke bety all verden dersom føringene i Norsk Transportplan følges opp, sier han.

Forslaget om øst-vestforbindelse skal nå ut på høring.