Dronningen får ærespris

Dronning Sonja tildeles Norsk Kulturarvs ærespris for 2015. Hun får utmerkelsen for sin årelange innsats for kultur og natur.

Dronning Sonja på Høvikodden

KUNST: Dronningen er kjent som svært kunstinteressert. Dette krones nå med en ærespris.

Foto: Ola Nymo Trulsen / NRK

Dronning Sonja er kjent som et aktivt friluftsmenneske som er sterkt engasjert kunst og kultur. For dette får hun nå Norsk Kulturarvs Ærespris for 2015.

Skaperevne

I en pressemelding skriver Stiftelsen Norsk Kulturarv at det i særskilthet er hennes engasjement for Storfjordens Venner og boka «Klangbunn», med god profilering av natur, kulturlandskap og kulturminner.

De trekker også frem innsatsen med å restaurere Slottet og de andre kongelige eiendommene.

Dronning Sonja

PÅ TUR: Friluftsliv har alltid vært viktig for Dronning Sonja.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

Stiftelsen presiserer også at H.M. Dronningen har vist skaperevne gjennom utstillinger av sin egen kunst.

Deles ut i Vågå

SNKs Ærespris 2015 deles ut i prestgardshagen i Ullinsvin i Vågå, tirsdag den 8. september.

Fylkesmannen i Oppland og Vågås ordfører vil være til stede sammen med styret for Stiftelsen Norsk Kulturarv.

Prisen blir overrekt av Stiftelsen Norsk Kulturarvs styreleder Kirsti Kolle Grøndahl, og programmet vil bli ledet av Øystein Rudi, styremedlem i Stiftelsen Norsk Kulturarv.