Drivhus kollapset under snømasser

Flere drivhus har kollapset under de store snømassene på Gjøvik, melder OA.

Bondelia gartneri

RASTE NED: Drivhuset kollapset da under de store snømassene.

Foto: Jorun Vang / NRK

Drivhusene tilhører det gamle gartneriet på Bondelia i Gjøvik, og gartneridriften er nedlagt. Området er omregulert til boligformål, og lokalene skal så vidt NRK kjenner til stå tomme.

Operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt har ikke fått noen melding om kollapsen. De ville blitt varslet dersom det var fare for at noen skulle være skadd.

Bekymrede naboer

Naboer til den 26 mål store eiendommen har vært bekymra for sikkerheten til Bondelia gartneri. I OA beskrev de før jul løse glass og frykta at folk kunne bli skadet fordi anlegget sto og forfalt. Bekymringen havnet hos rådmannen i Gjøvik kommune som satt i gang tilsyn på eiendommen. De konkluderte med at eiendommen var i en slik stand at det var fare for skade på person, eiendom og miljø siden det ligger like ved en lekeplass og et boligområde.

I slutten av november i fjor ble det utført midlertidig sikring av særlig ett bygg på eiendommen. Det skjedde i dialog mellom eier og kommunen.

En av naboene som NRK snakket med ved gartneriet forteller at taket ikke hadde rast ned da hun passerte i går kveld, så hun tror det må ha skjedd natt til onsdag.

Området rundt bygningene er gjerdet inn og det er også satt opp sperrebånd rundt de falleferdige bygningene.

Selges til boligområde

Hamaradvokaten Stein Hervik har bistått eieren tidligere. Han sier til OA at han ikke visste at drivhuset har kollapset. Han sier det er uklart hva som vil skje på stedet videre.

Drivhus raste sammen

RIVES: Drivhusene til Bondelia gartneri skulle rives for å gi plass til boliger.

Foto: Jorun Vang / NRK

Eieren har forberedt salg av hele eiendommen slik at det kan bygges boliger der. Eieren skal ha ønsket at boligutbygger tar jobben med å rive drivhusene og andre bygg på eiendommen. Det har ikke lyktes for NRK å få tak i eieren.