Dovrefjell nasjonalpark blir utvidet 

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn på Dovrefjell blir nasjonalpark. Dovre-ordføreren er spent på hvor strenge begrensninger det blir på ferdsel og annen bruke av fjellområdet.

moskus med kalv

MOSKUS: Dovrefjell er kjent for moskusstammen som holder til der.

Foto: Linda Bjørgan Linda Bjoergan / NRK

Nyheten om utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark kom under Venstres landsmøte i helgen. Regjeringen fatter det formelle vedtaket om nasjonalparken om kort tid, kunne klima- og miljøminister Ola Elvestuen fortelle.

– Dette er et viktig skritt for å stanse tapet av norsk natur, sier Elvestuen.

Det nye området har en størrelse på 180 kvadratkilometer og vil gi en betydelig utvidelse av dagens nasjonalpark.

Det har vært gjort et omfattende restaureringsarbeid der Forsvaret tidligere hadde sitt øvingsfelt – det største som noensinne er gjort i norsk natur, ifølge Elvestuen.

Hjerkinn

NYE PLANTER: Som en del av restaureringen ble det plantet 25 000 vierplanter som var dyrket i drivhus på den tidligere militære testsletta.

Foto: Geir Randby / NRK

Spent på graden av vern

At området skulle vernes, har vært klart lenge. Men graden av vern, hvor strenge restriksjoner det blir lagt på ferdsel i området, gjenstår å se.

– Spenningen er om de får til en god balanse og verner slik at også de som lever og virker der kan få bruke området i framtida, sier Dovre-ordfører Bengt Fasteraune (Sp).

I kommunen lengst nord i Gudbrandsdalen er 80 prosent av arealet vernet. Fasteraune håper det fortsatt vil være mulig å utnytte områdene til landbruk og turisme.

– Det handler om bruken av norsk natur. Utmarka har vært i bruk i uminnelig tid, sier ordføreren.

Bengt Fasteraune

SPENT: Dovre-ordfører Bengt Fasteraune håper vernet vil innebære en god balanse hvor det fortsatt blir mulig å bruke fjellområdene.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Da Fylkesmannen i Oppland i 2017 anbefalte å verne området, var det blant annet for å ta vare på villrein, fjellrev, jaktfalk, myrhauk og en rekke andre sårbare arter som finnes på Dovrefjell.

– Utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark er et avgjørende grep for å ta vare på vår viktige villreinstamme, som nå får et sammenhengende leveområde i Snøhetta-området, sier Ola Elvestuen.

Statsråden forsikrer at alle blindgjengere er fjernet og at området er trygt å oppholde seg i.