NRK Meny
Normal

Dømt til fire års fengsel for mishandling av eks-samboere

En mann i 20-årene er i Eidsivating lagmannsrett dømt til fire års fengsel for grov mishandling av to ekssamboere. Lagmannsretten frikjente ham for voldtekt, og halverte dermed straffen han fikk i tingretten.

Hamar tinghus

Rettssaken mot mannen gikk i Eidsivating lagmannsrett i Hamar tinghus i begynnelsen av desember.

Foto: Linda Vespestad / NRK

I april dømte Gjøvik tingrett mannen til fengsel i åtte år for voldtekt og mishandling av en ekssamboer og mishandling av en annen ekssamboer.

Mannen anket dommen videre til lagmannsretten, og det ble avgjort at lagmannsretten skulle behandle postene der han ble dømt for voldtekt og mishandling av en av kvinnene. Han nektet straffskyld.

Frikjent for voldtekt

Han er nå dømt til fire års fengsel for grov mishandling av to ekssamboere, men er frikjent for voldtekt.

Bakgrunnen for at han er frikjent for voldtekt er at lagmannsretten mener man ikke kan se bort ifra at han ikke oppfattet hennes motstand som alvorlig.

Dette forklarer lagmannsretten med at ifølge begges forklaring hadde de ofte frivillig sex under samboerforholdet, og at «denne ofte kunne være nokså røff», står det i dommen.

Han er også dømt til å betale kvinnen en oppreisning på 175 000 kroner, og erstatning på 11 399 kroner.

– Tok kvelertak

Mishandlingen foregikk i flere måneder i 2012, og skjedde blant annet i den dømtes bolig på Hadeland.

Ifølge dommen fra Eidsivating lagmannsrett slo, sparket, dyttet, klorte, klemte og kløp han sin daværende samboer flere ganger. Han tok også kvelertak på henne, kastet gjenstander på henne og kom med flere grove trusler, deriblant trusler om drap.

Lagmannsretten mener det er bevist at mannen opptrådte voldelig og truende jevnlig gjennom hele samboerskapet, og at mishandlingen økte, både i omfang og hyppighet, utover forholdet. I periode brukte han vold daglig, ifølge dommen.

Dømt for vold tidligere

Retten mener det ikke er noen formildende omstendigheter i saken. Han har ikke tilstått, og det er ingen grunn til å redusere straff på grunn av lang saksbehandlingstid. Retten mener det er skjerpende at mannen tidligere er dømt for vold.

Lagmannsretten fastsatte en straff både for den grove mishandling av ekssamboer som han ble funnet skyldt i av lagretten, og de andre straffbare forholdene han ble funnet skyldig i i tingretten. Deriblant mishandling mot en annen ekssamboer.

Aktor ba om tre års fengsel, men lagmannsretten mente at fire år var rett straff.