Dømt til fengsel for overgrep mot nabojenta

En mann i 40-årene er dømt til fengsel i tre år og tre måneder for seksuelle overgrep på den 11–12 år gamle nabojenta. Mannen utnyttet sin posisjon som nabo og venn av familien, mener retten.

Glåmdal tingrett

DOM: Glåmdal tingrett trodde på jentas forklaring om overgrep og dømte mannen til fengselsstraff.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Mannen fra Eidskog er dømt for å ha hatt seksuell omgang med jenta og for å ha sendt henne meldinger med seksuelt innhold. Dommen er i tråd med aktors påstand om fengselsstraff. Mannen må i tillegg betale en oppreisning på 120.000 kroner til jenta.

Faren oppdaget seksualiserte meldinger

Det var i mai i 2016 at faren til jenta anmeldte naboen for seksuelle overgrep. I forbindelse med at foreldrene hadde satt i verk restriksjoner på bruk av mobil og nettbrett, oppdaget faren flere seksualiserte meldinger til den da 12 år gamle datteren. Meldingen kom fra naboen i slutten av 40-årene.

Mannen var en god venn av familien og faren til en venninne av jenta. Retten mener at han utnyttet sin posisjon til å begå overgrep.

Etter at foreldrene konfronterte jenta med meldingene, fortalte hun etter hvert om flere fysiske overgrep. Tiltalte benektet dette både i avhør og i retten, men han innrømmet å ha sendt alle meldingene som er dokumentert. Han hevdet det var humor og at han glemte at hun var et barn. Dialogen var uskyldig i starten, men ble verre etter hvert.

Retten mener at jentas forklaring om de seksuelle handlingene styrkes av meldingene som naboen har sendt henne, samtidig som mannens forklaring svekkes av de samme meldingene.

Jørn Mejdell Jakobsen

BISTANDSADVOKAT: Jørn Mejdell Jakobsen, som er jentas bistandsadvokat, sier at familien er glad for at retten trodde på hennes forklaring.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Jeg har snakket med jentas foreldre og de er glade for at datteren ble trodd. Det er alltid viktig for et offer i en overgrepssak å bli trodd. Retten har lagt vekt på det hun har forklart i avhør og det er også fint å se at de har tatt hensyn til hva foreldrene har sagt om saken, sier bistandsadvokat Jørn Mejdell Jakobsen.

Utnyttet sårbar jente

Retten mener mannen over lang tid har utnyttet jenta i en sårbar fase av livet ved å gi henne komplimenter for kroppen og dermed styrket hennes selvbilde. Retten mener at han enten målrettet har latet som han var forelsket i henne, eller at han oppriktig var det.

Selv om han ikke truet henne, fremgår det av forklaringen hennes at hun var veldig redd, mener retten. Jenta var også redd for å miste venninnen og hun var redd for hva foreldrene vill si.

Thorbjørn Klundseter, statsadvokat

I TRÅD MED PÅSTANDEN: Dommen er i tråd med aktor Thorbjørn Klundseter sin påstand om tre år og tre måneders fengsel for mannen.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Jenta har forklart seg om fire episoder der det skal ha foregått seksuelle overgrep.

Mannen har sagt at jentas forklaringer og påstander ble gjort av hevn, men det har ikke retten trodd på. Retten viser til at det var foreldrene som oppdaget meldingene, og at jenta ifølge foreldrene ble lettet og etter hvert fortalte om overgrepene.

Mannen var også tiltalt for å ha sendt seksualiserte bilder av barn til henne, men på dette punktet ble han frifunnet i Glåmdal tingrett fordi det er vanskelig å vite hvor gammel jenta/kvinnen på bildet er.