Normal

Slipper fengsel fordi politiet brøt menneskerettighetene

En 65-åring fra Hamar er dømt til 120 dager betinget fengsel for grov økonomisk utroskap. Mannen slipper fengsel, fordi retten mener påtalemyndigheten brøt menneskerettskonvensjonen.

Hamar tinghus

Rettssaken mot mannen gikk i Hedmarken tingrett i Hamar.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Dommen er i tråd med aktors påstand.

Underslaget 65-åringen nå er dømt for ble avdekket i forbindelse med bokettersyn hos event-selskapet Sponsor Link.

Da politiet valgte å la saken ligge til etterforskningen og straffesaken mot Sponsor Link var avsluttet, var det et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen om å få saken avgjort innen rimelig tid, ifølge dommen fra Hedmarken tingrett.

Dette var også aktors begrunnelse for å påstå bare betinget fengsel på 120 dager, og ikke 120 dager ubetinget fengsel.

Brukte pengene til reiser

65-åringen som var avdelingsleder i firmaet sitt, var tiltalt for å ha skrevet ut fiktive fakturaer og brukt pengene til private reiser for seg selv og familien. I dommen fra tingretten står det at underslaget fremstår som et klart brudd på den tilliten som fulgte med den ledende stillingen.

Richard Røed, Jens-Henrik Lien

Politiadvokat Richard Røed var aktor i saken mot 65-åringen og mot ekteparet i Sponsor Link. Her sammen med 65-åringens forsvarer Jens-Henrik Lien.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Fakturaene ble betalt av arbeidsgiveren og satt inn på en konto hos event-selskapet Sponsorlink.

Hedmarken tingrett konkluderer med at 65-åringen har underslått til sammen 111.749 kroner fra arbeidsgiveren sin i Hamar. Når beløpet er over 100.000 kroner, regnes det som grovt underslag.

Mannen er også dømt for brudd på bokføringsloven, merverdiavgiftsloven og ligningsloven. Retten mener at det var hans ansvar som avdelingsleder å se til at disse lovene ble fulgt.

Han erkjente delvis straffskyld da rettssaken mot ham startet.

«Retten kan ikke se at det foreligger noen formildende omstendigheter i saken, tvert imot forsøker den dømte å skape et inntrykk av at han bare har begått en feil, og ikke gjort denne for vinnings skyld», står det i dommen.

Ledende stilling

Hedmarken tingrett legger vekt på at mannen hadde en ledende stilling og at underslaget er et klart brudd på tilliten som fulgte med denne stillingen.

I dommen står det, at underslaget har medført at mannens arbeidsgiver ikke har inngitt riktige lønns- og avgiftsoppgaver.

Det er også utført på en relativt finurlig måte med liten oppdagelsesrisiko.

Brudd på menneskerettighetene

Den øvre strafferammen for grovt bedrageri er inntil seks år. Hedmarken tingrett finner ingen formildende omstendigheter og etter rettspraksis skal det reageres med ubetinget fengsel.

Når det likevel blir betinget, er det altså fordi det har gått så mange år siden det straffbare forholdet ble avdekket.

Mannen er også dømt til å betale en bot på 20.000 kroner og 30.000 kroner i saksomkostninger.