NRK Meny
Normal

Dømt for to voldtekter

En 28 år gammel mann fra Dokka er dømt til fem års fengsel for seksuelle overgrep mot åtte mindreårige jenter. To av jentene ble voldtatt. Mannen har anket dommen.

Jentene var i alderen 14-16 år da overgrepene skjedde.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale jentene tilsammen 540.000 kroner i oppreisning.

 

28-åringens forsvarer, Lars Braastad
Foto: Dag Kessel / NRK

Overgrepene mot jentene skjedde fra 1999 og frem til 2005, og har vært av til dels grov karakter, mener retten.

Hadeland og Land tingrett mener 28-åringen har misbrukt jentene på en "beregnende og ganske ufølsom måte for å tilfredsstille egne seksuelle behov. "

Retten mener det er straffe-skjerpende at det dreier seg om mange overgrep over lengre tid mot flere barn.

Lider av ADHD

Under rettssaken ble det avdekket at 28-åringen har en alvorlig ADHD-lidelse, som ubehandlet gir han et betydelig problem med styring av impulser og atferd. Som følge av den ubehandlede lidelsen har han fungert  impulsivt med forringet evne til uønsket atferd, heter det i dommen.  

28-åringen dømmes til fengsel i fem år, hvorav to år er gjort betinget. Retten ba om at påtalemyndigheten legger til rette for at 28-åringen får behandling for sin ADHD-lidelse i fengselet.

Anker dommen

28-åringen anker dommen på fem års fengsel.

Mannen reagerer på at han er funnet skyldig i to voldtekter, sier hans forsvarer Lars Braastad.

- Min klient og jeg er overrasket over dommen. Det gjelder særlig at han er dømt for to voldtekter. Han krever en ny behandling av saken i lagmannsretten, sier Braastad.

 

 

 

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Skyldig i forsettlig drap


    I ankesaken mot mannen som ble dømt for drapet på Egil Tostrup Bråten fra Våler (bildet), har juryen i Borgarting lagmannsrett kjent han skyldig i forsettlig drap og forsøk på grovt ran. Straffeutmålingen blir klar senere.

    Tostrup Bråten, åsted
    Foto: POLITIET/RUNA VICTORIA ENGEN / NRK
  • Lastebilvelt - Dovrebanen er stengt

    Ingen ble skadd da en lastebil veltet i Jernbanegata i Stange litt før klokka 10.00 i formiddag.Bane Nor melder at Dovrebanen er sperret mellom Stange og Tangen etter lastebilvelten. For biltrafikken er det lokal omkøring.