NRK Meny
Normal

Dømt for å ha utgitt seg for å være politi – anker til Høyesterett

En gutt i slutten av tenårene er dømt for å ha motarbeidet politiets etterforskning etter at han utga seg for å være en lensmann i en nettblogg til ei jente. Nå ankes saken til Høyesterett.

Hamar tinghus

Gutten ble først dømt i Hedmarken tingrett, men anket videre til lagmannsretten. De har også dømt gutten, som nå anker videre til Høyesterett.

Foto: Linda Vespestad

Gutten ble først dømt i Hedmarken tingrett, men anket saken til Eidsivating lagmannsretten. Denne uka avgjorde de at dommen på 90 timers samfunnsstraff opprettholdes.

Utga seg for å være lensmann

Gutten i slutten av tenårene fra Hedmarken var tiltalt for å ha motarbeidet en etterforskning, da han utga seg for å være lensmann Audun Fremstad i en nettblogg til en jente som hadde anmeldt en voldtekt. I innlegget skrev han at det er ulovlig å levere inn en falsk anmeldelse og gjenga ordlyden i straffeloven paragraf 166 første ledd.

John Arild Aasen

Forsvarer John Arild Aasen mener gutten ikke kan dømmes for å ha gjengitt en lov.

Foto: Joar Elgåen

Gutten har innrømmet å ha skrevet innlegget, men forklarte at han ikke hadde til hensikt å hindre eller ødelegge etterforskning. Dermed mener hans forsvarer John Arild Aasen at lovanvendelsen er feil.

– Punktet om påvirkning av vitner anker vi nå inn for Høyesterett. Vi mener at det ikke er straffbart å gjengi en lov, slik han gjorde i denne nettbloggen. Det kan umulig være straffbart, sier Aasen.

– Ville påvirke

Flertallet i lagmannsretten mener at han skal dømmes for å ha påvirket etterforskningen: «Selv om tiltalte også ga uttrykk for at innlegget på bloggen ble postet for «moro skyld», finner flertallet at tiltaltes formål med innlegget var å påvirke jentas forklaring i voldtektssaken, og at han også forstod at innlegget kunne ha en slik virkning.»

Mindretallet som besto av dommeren og en meddommer er av en annen oppfatning: «Etter mindretallets syn kan det ikke sikkert legges til grunn at de objektive vilkårene for straff etter straffelovens § 132a første ledd bokstav a er til stede i saken.» Mindretallet mener altså at gutten bør frifinnes for punktet om å ha påvirket et vitne.

– Det mener vi også er riktig, og derfor håper vi nå at Høyesterett vil se på lovanvendelsen i denne saken, sier Aasen.

Samfunnsstraffen må gjennomføres i løpet av fem måneder, hvis han bryter det må han sone 60 dager i fengsel.