NRK Meny
Normal

Eks-politimann dømt for 25 brudd på våpenloven

En pensjonert politimann fra Solør-distriktet er i Sør-Østerdal tingrett dømt til ti måneders fengsel for 25 brudd på våpenloven. Han får inndratt 125 våpen og en betydelig mengde ammunisjon.

Elverum tinghus

Tinghuset i Elverum der rettssaken foregikk.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Politimannen ble frifunnet for våpensalg. Påstanden fra påtalemyndigheten var fengsel i ett år og tre måneder.

Dommen som falt i Sør-Østerdal tingrett i dag, er meget omfattende og er på 120 sider.

Foruten dommen på ti måneders fengsel, inndras 125 ulovlige våpen til fordel for statskassen. Han må også betale saksomkostninger på 10.000 kroner.

– Frifunnet for våpensalg

– Vi er fornøyd med at min klient er frifunnet for den alvorligste del av tiltalen, ulovlig salg av 14 våpen. Men ellers synes vi straffenåvet er for høyt, og at det er lagt til grunn for strenge vilkår, sier politimannens forsvarer, advokat Helge Næss Rustad.

Han vil nå sette seg ned sammen med sin klient og studerer dommen.

– Det er absolutt grunnlag for å si at vi vurderer å anke, sier advokat Næss Rustad.

– Hvordan reagerer din klient på dommen?

– Han reagerer på samme måte som; han synes dommen er streng. Men han er også fornøyd med at han er frikjent på det mest alvorlige tiltalepunktet, nemlig ulovlig salg av våpen.

Aktor i saken, Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker, har vært opptatt det meste av dagen i dag.

– Jeg har rett og slett ikke hatt tid til å lese dommen, bortsett fra domsslutningen, sier hun som derfor heller ikke har nok grunnlag til å si noe om en eventuell anke.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om ett år og tre måneders fengsel , mens politimannens forsvarer, advokat Helge Næss Rustad, slaktet deler av etterforskningen til Spesialenheten for politisaker, og la ned påstand om full frifinnelse.

Spesiell sak

Det var en omfattende tiltale som ble reist mot den pensjonerte politimannen (62).

– Tiltalen gjelder grove overtredelser av våpenloven . Spesialenheten for politisaker har aldri hatt en slik sak før, sa aktor Guro Glærum Kleppe, under rettssaken. Hun er også nestleder i spesialenheten.

Den pensjonerte politimannen var tiltalt for en rekke brudd på våpenloven. Han skal ha hatt våpen uten tillatelse fra politimesteren, ha kjøpt våpen uten tillatelse, og hatt mangelfull sikring og oppbevaring av våpnene. Han skal dessuten ikke hatt forskriftsmessig alarmanlegg.

Politimann tiltalt

Aktor Guro Glærum Kleppe og politimannens forsvarer, advokat Helge Næss Rustad.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Mannen som har vært en lidenskapelig samler av gamle våpen, hadde 169 våpen på våpenkortet da spesialenheten for politisaker slo til høsten 2012.

En venn av tiltalte som vitnet i retten, sa han reagerte på hvordan han oppbevarte sin antikke våpen, men nektet å tro at han hadde gjort noe ulovlig.

Avviste all skyld

Den tiltalte politimannen avviste all skyld i retten. Han gikk også til angrep på hvert eneste punkt i tiltalen mot ham da han fikk ordet på sakens nest siste dag, 18. februar.

– Jeg har behandlet våpen i over 40 år. Det blir helt feil slik jeg ser det, kravet til dokumentasjon var annerledes for 40 år siden. Og etter 2012 har det vært veldig turbulens i forbindelse med en flytteprosess, og det var veldig mye jobb med å få alt på plass, sa politimannen.

Han avviste også påstandene om mangelfull sikring av våpen, for ikke å ha hatt forskriftsmessig alarmanlegg, og for å ha solgt våpen.

Om misbruk av tilliten som polititjenestemann, sa tiltalte:

– Jeg vil si tvert imot. Jeg har fått stor anerkjennelse både i og utenfor etaten. Alle ropte på meg når det skulle ryddes opp, sa politimannen som beskrev hele saken som et mareritt.