NRK Meny
Normal

Domsavsigelsen minutt for minutt

Dommerne Tom Urdahl og Morten Gunnes avsa dom i overgrepssaken i Alvdal i dag. Dommen var på 60 sider og tok nesten to timer å lese opp.

Dommer Tom Urdahl

Dommer tom Urdhal leste opp dommen i overgrepssaken i dag.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

11.50: Dommen er nå avsagt.

Naboparet pågrepet

Naboparet ble umiddelbart pågrepet av politiet og blir fremstilt for fengsling i løpet av dagen.

De har ikke sittet i varetekt, men ble altså dømt til 4 års fengsel for medvirkning til overgrep mot sine to barn. Begge ble ført bort fra tinghuset i Elverum av uniformert politi.

Anket på stedet

* Begge de to hovedtiltalte (moren og stefaren) anker dommen på stedet.

* Tiltalte 3 og 4, naboparet anker også. De anker begge over skyldspørsmålet.

* Tiltalte 5, nabomannen på 63, tar 14 dagers betenkningstid.

* Den hovedtiltalte moren og stefaren dømmes begge til å betale 800.000 kroner hver i oppreisning til de fire barna.

* Tiltalte 5, en nabomann på 63 år, dømmes til fengsel i 1 år og 9 måneder og til å betale en erstatning til den ene gutten på 50.000 kroner.

Ga bort sønnen for fri hasj

* Naboparet dømmes til fengsel i 4 år.

* Retten mener foreldrenes formål må ha vært fri tilgang til hasj. De har latt hovedparet forgripe seg på sønnen. De har gjort ham til et lett offer for overgriperne, mener retten. Han slapp først unna da barnevernet grep inn og tok barna.

* Naboparet er funnet skyldig i medvirkning til overgrep mot sønnen som da var rundt 9 år gammel. De er også funnet skyldig i å ha filmet eller fotografert overgrepene av sønnen.

* Retten mener det ikke foreligger noen formildende omstendigheter for de massive overgrepenen den hovedtiltalte moren har begått mot sine egne barn.

Dømmes til forvaring i 11 og 12 år

De hovedtiltalte i overgrepssaken i Alvdal er dømt til forvaring, den 46 år gamle kvinnen i 11 år og den 64 år gamle mannen i 12 år.

Moren til to av barna dømmes til forvaring i 11 år, men en minstetid på 7 år og 6 måneder.

I dommen står det følgende om 46-åringen: "Ved straffeutmålingen foreligger det sterke individualpreventive hensyn. Hun har selv sagt at hun tror at NN er pedofil. Likevel har hun latt ham bli i sitt hus sammen med sine barn og latt ham utføre alvorlige overgrep."

De dømmes begge til å betale 200 000 kroner til hver av de fire barna.

Retten tror på barna

* Naboekteparet dømmes begge til 4 års fengsel, og må også betale 200 000 kroner hver til sønnen.

* Etter nøye gjennomgang av dommeravhørene med sønnen til tiltalte 3 og 4 finner retten naboguttens forklaring troverdig. Det betyr at retten tror på at foreldrene var tilstede da hovedparet forgrep seg seksuelt mot ham. Foreldrene blir dermed funnet skyldig i medvirkning til overgrep mot sønnen sin.

* Retten finner det sannsynlig at naboparet har medvirket til overgrep mot datteren sin. Men det hefter så mye usikkerhet til det datteren har forklart, at det er forstandig tvil. Tiltalte 3 og 4 blir dermed frifunnet for medvirkning til overgrep på datteren sin.

Moren og stefaren funnet skyldige

* De to hovedtiltalte skal begge dømmes i overenstemmelse med tiltalebeslutningen. (Med unntak av et punkt for barn under 10 år, der de blir å dømmes for overgrep mot barn under 14 år i stedet.)

* Moren er skyldig i krenkende atferd ved å ha hatt sex med tiltalte 5 mens barna var til stede. Hun finnes også skyldig i medvirkning til overgrep på barna sine, ved at hun ikke gjorde noe for å hindre overgrepene som stefaren gjorde.

* Retten har funnet det bevist at moren har hatt seksuell omgang med sin egen datter.

* Den hovedtiltalte moren finnes skyldig i seksuelle overgrep mot begge nabobarna

Skyldig i voldtekt

* Retten finner det bevist at stefaren forgrep seg på nabogutten.

* Retten finner det bevist at stefaren forgrep seg på stedatteren sin mens hun var under 14 år. Det kan ikke bevises at overgrepene startet før jenta var fylt 10 år

* Retten finner det bevist at hovedtiltalte 1 (stefaren) er skyldig i tiltalepunkt 1, det vil si for samleievoldtekt av nabojenta.

* Starter med rettens vurderinger av saken og oppsummerer familiesituasjonen til de tiltalte, hva som har skjedd opp gjennom årene og hvem som har bodd hvor og vært sammen med hvem til ulike tidspunkter.

* Dommer Tom Urdahl og dommer Morten Gunnes har startet opplesningen av dommen. De to dommerne veksler på å lese.

* Kl.10.00: Retten settes.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.