Dom i Øyerdrapet i dag

LILLEHAMMER (NRK): I dag klokka 13.00 faller dommen mot Kim Andreas Kristiansen (24), som drepte sin stefar i Øyer i Oppland i fjor sommer.

Kim Andreas Kristiansen i Gjøvik tingrett

DOM FALLER I DAG: Kim Andreas Kristiansen i Gjøvik tingrett da tiltalen mot ham ble tatt ut.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kristiansen skal ha påført stefaren store skader med kniv i hodet, halsen og brystet, slik at han døde i deres felles bolig i Øyer nord for Lillehammer torsdag 14. august i fjor.

Ba om mild straffeutmåling

Rettsak Øyer-drap

STRAFF: Aktor Iris Storås ba om 18 års fengsel for tiltalte.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kristiansen er tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter, for likskjending og trusler (se faktaboks).

Aktor Iris Storås krevde i sin avslutningsprosedyre i retten 18 års fengsel for tiltalte. Hun pekte på flere straffeskjerpende omstendigheter, mens det eneste formildende var at Kristiansen samarbeidet med politiet.

– Han var målrettet og bestemt under drapet. Handlingen fremstår som en henrettelse, sa Storås.

Kristiansens forsvarer, Odd Ivar Grøn, har tidligere uttalt at 18 års fengsel er for streng straff og ba retten behandle tiltalte mildest mulig. Han pekte på formildende omstendigheter som ustabilitet, rus, bråk, fysisk og psykisk mishandling i oppveksten.

Bjarte Hansen

DEN DREPTE: Bjarte Hansen ble drept 14. august i fjor. Hansens stesønn ble tiltalt for drapet.

Foto: Privat

– Avdødes oppførsel overfor tiltalte må tillegges vesentlig betydning ved straffeutmålingen, sa forsvareren.

Tiltalte håper samfunnet lærer

Kristiansen har erklært seg skyldig etter tiltalen helt siden saken kom opp for retten i begynnelsen av april. Han har tidligere uttalt at han angrer dypt på det som skjedde da han brutalt drepte og parterte sin stefar Bjarte Hansen. Under rettens siste dag 16. april sa Kristiansen at han håper samfunnet tar lærdom av tragedien.

– Jeg håper på en bedring innen helsevesenet, der det legges vekt på barnevern, psykiatri og forebyggende tiltak i familier med rusproblematikk, sa Kristiansen.

Øyer-drap, Kim Andreas Kristiansen etter prosedyrene.

SLUTTAPPELL: Drapstiltalte Kim Andreas Kristiansen leste opp en appell til det offentlige hjelpeapparatet på rettssakens siste dag i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I retten har både han og flere vitner beskrevet en oppvekst preget av alkoholmisbruk i hjemmet.