NRK Meny
Normal

Døde etter å ha spist batteri

Et traktorbatteri havnet ved et uhell i en fôrblander på en gård på Ringsaker i Hedmark. 15 kalver og ei melkeku døde av akutt blyforgiftning.

Kalver

FØLGER OPP BESETNINGEN: Mattilsynet følger nøye med på helsetilstanden og dyrevelferden i resten av besetningen etter 16 dyr døde av blyforgiftning. Illustrasjonsfoto.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Uhellet skjedde i begynnelsen av forrige uke, og ble oppdaget av bonden selv etter han fant rester av plast fra batteriet i fôret han brukte til sine melkekyr.

I løpet av uken ble flere dyr syke av blyforgiftning, og til nå har ei melkeku og 15 kalver dødd eller blitt avlivet.

Uhell

Mattilsynet har undersøkt saken, og klassifiserer hendelsen som et uhell.

– Vi følger nå med på helsetilstanden og dyrevelferden i resten av besetningen, sier avdelingssjef i Mattilsynet Mjøsområdet, Bente Fauske.

All melkeleveranse fra gården ble stanset med en gang det ble oppdaget av dyr hadde blitt blyforgiftet. Inntil videre blir heller ingen dyr levert til slakteriet.

Tine Meieriet Brumunddal

ALL PRODUKSJON STOPPET: Bonden varslet selv Tines meieri på Brumunddal om at han hadde levert melk fra kyr som hadde fått bly i fôret

Foto: Knut Sveen / NRK

Leverte melk med bly

Før dyrene viste tegn til sykdom, hadde bonden allerede levert i underkant av 6.000 liter melk til Tines meieri i Brumunddal. Bonden varslet selv meieriet da han oppdaget at traktorbatteriet hadde blitt blandet i dyreforet

– All produksjon av meieriprodukter ble umiddelbart stoppet opp, og meieriet sporet opp alle partier med ferdigprodukter og halvfabrikater som inneholdt melk som hadde blitt levert fra dette gårdsbruket, sier Fauske.

Det ble så tatt prøver av alle produktene.

Trygt å drikke melken

Alle prøvene viste at blyinnholdet i produktene var under grenseverdien for blyinnhold i melk ifølge Fauske.

– Kan forbrukere trygt å drikke eller spise meieriproduktene fra meieriet i Brumunddal?

– Ja, Mattilsynet har i samråd med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet vurder alle produktene som helt trygge, sier Fauske.